Diecezja Warszawsko-Praska
Święto Bożego Miłosierdzia w Ostrówku (relacja video, nagranie homilii)
28 kwietnia 2019 roku, Dom św. Faustyny

W Ostrówku w Domu św. Faustyny odbyły się obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Mszy Świętej polowej przewodniczył Ks. prałat Stanisław Markowski.

Przestań się lękać! Uwierz Słowom Jezusa i odkryj niepojęte Miłosierdzie Boże. Powierz swoje życie Bogu, a nie będziesz zawiedziony. „Miłość Jaką Bóg ma dla nas nie zatrzymuje się przed naszym grzechem, nie cofa się przed naszymi przewinieniami, ale staje się jeszcze bardziej troskliwa i wielkoduszna (Reconciliatio et paenitentia).

„Wystarczy prosty akt zawierzenia,
aby przebić zasłonę mroku i smutku,
zwątpienia i rozpaczy.”
(św. Jan Paweł II)

Jezus nie zawodzi! Zaufaj Mu!

Program:

Adoracja Najświętszego Sakramentu (ołtarz polowy) i spotkanie z Jezusem Miłosiernym w Sakramencie Pokuty
Eucharystia pod przewodnictwem ks. prał. Stanisława Markowskiego i zawierzenie siebie i swojej rodziny Bożemu Miłosierdziu (ołtarz polowy)
Uwielbienie Tańcem Bożego Miłosierdzia

Prosimy kapłanów, którzy mogliby posługiwać jako Spowiednicy,
o zabranie komży/alby i fioletowej stuły; jak również poinformowanie nas o swojej obecności.
Z góry serdecznie Wam dziękujemy.

Kapłanów, którzy będą uczestniczyć w Koncelebrze prosimy o poinformowanie nas
– ze względów organizacyjnych – oraz zabranie alby i stuły.

Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (…). Wylewam całe morze łask na dusze, (…) która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar… (Dz. 699)

W święto moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię. (Dz. 206)

Warunki uzyskania odpustu:

Udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).

Dod. S. Weronika Zajkowska ZSJM 30.03.2018 o 10.03, akt. 1.05.2019 o 8.19