DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Spotkanie formacyjne dla księży święconych w latach 2003-2012
12 kwietnia 2018, Aula Kurialna

Wielebni Księża,

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu formacyjnym dla Księży Wikariuszy i Rezydentów święconych w latach 2003-2012.
Odbędzie się ono 12 kwietnia 2018 roku w Auli Kurialnej (ul. Floriańska 3), w godzinach: 15.15 – 17.15.

Program:

  • Nieszpory (prosimy o zabranie II t. Liturgii Godzin)
  • słowo ks. biskupa Romualda Kamińskiego
  • konferencja: Stres i wypalenia zawodowe w życiu księży – ks. prof. dr. hab. Romuald Jaworski, UKSW
  • konferencja ascetyczna: Pobożność i kierownictwo duchowe jako remedium na stres i wypalenie zawodowe – ks. dr Ignacy Soler, Opus Dei
  • rozmowy przy kawie

Obecność obowiązkowa. Ewentualne usprawiedliwienie nieobecności prosimy kierować do Ks. Kanclerza.

Zespół ds.
Formacji Permanentnej

Dod. Joanna Solak 19.03.2018 o 10.29