Diecezja Warszawsko-Praska
Jałmużna wielkopostna 2018

Jałmużna wielkopostna 2018

Drobne datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.

Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy bliźnich oraz realna pomoc dla nich. Środki zebrane podczas akcji rozdysponowane zostaną na rzecz osób chorych i starszych.

Dlatego zachęcamy do odbierania z Sekretariatu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Skarbonek na Jałmużnę Wielkopostną od dnia 13 lutego.
Należy je rozprowadzać w Parafiach przez cały Wielki Post, rezygnując w tym czasie z przyjemności i składać ofiary do skarbonki.
Po 40 dniach Wielkiego Postu skarbonki przynoszone są do parafii zgodnie z miejscowym zwyczajem.
W akcję mogą włączać się dzieci, dorośli, osoby starsze, a także całe rodziny.
Środki pozyskane ze skarbonek zostają przeznaczone na dowolne dzieła charytatywne Parafialnego Zespołu Caritas lub Szkolnego Koła Caritas

Plakat Jałmużny Wielkopostnej jest do odbioru w sekretariacie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Dod. Joanna Solak 22.02.2018 o 10.57