Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. prał. dr Józef Podstawka
Zmarł 12 lutego, pogrzeb 16 lutego 2018 roku

Kuria Metropolitalna Warszawska informuje:

W poniedziałek, 12 lutego 2018 roku,
zmarł w wieku 80 lat,
z tego 53 lata w kapłaństwie

ś.†p.
Ks. prał. dr Józef Podstawka

wykładowca homiletyki w WMSD w Warszawie,
proboszcz Parafii: św. Floriana w Bedlnie oraz św. Kazimierza w Pruszkowie
proboszcz i budowniczy kościoła św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie
ostatnio – rezydent parafii św. Kazimierza w Pruszkowie.

Śp. ks. prał. Józef Podstawka jest bratem ks. prał. Zygmunta Podstawki,
proboszcza Parafii MB Królowej Polski w Wołominie i Dziekana Dekanatu Wołomińskiego.
Księża pochodzą z Parafii św. Wojciecha BM w Jeruzalu Mińskim.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona
16 lutego (piątek) br. o godz. 12.00
w parafii św. Kazimierza w Pruszkowie
(ul Kraszewskiego 23),
po czym nastąpi złożenie Ciała w kwaterze grobów kapłańskich
na miejscowym cmentarzu.

Dobry Jezu, okaż Ks. Józefowi swoje miłosierdzie!

Kanclerz Kurii
oraz Duchowieństwo Archidiecezji Warszawskie

Dod. Joanna Solak 13.02.2018 o 12.04, akt. 13.02.2018 o 12.25