Diecezja Warszawsko-Praska
Apel papieski dotyczący pokoju w Kongo i Południowym Sudanie
23 lutego 2018 roku

W nawiązaniu do apelu Ojca Świętego Franciszka publikujemy prośbę abp. Stanisława Gądackiego, przewodniczącego Konferencji KEP, o podjęcie modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i Południowym Sudanie.

W liście z 6 lutego 2018 roku, skierowanym na ręce wszystkich biskupów diecezjalnych w Polsce, abp Stanisław Gądecki pisał:

(…) odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, który podczas niedzielnych rozważań po modlitwie Anioł Pański wezwał cały kościół, aby 23 lutego br. był dniem modlitwy i postu w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie, pragniemy jako Kościół, który jest w Polsce, włączyć się w to ważne i szlachetne przedsięwzięcie.

Inicjatywa Ojca Świętego Franciszka, będąca wyrazem papieskiej troski o powierzony jego piotrowej pieczy Lud Boży, stwarza również okazję, aby wierni doświadczyli powszechności Kościoła, wyrażającej się m.in. w podejmowaniu współodpowiedzialności za poszczególne Kościoły lokalne, rozproszone po całym świecie.

Serdecznie więc proszę … o przesłanie do parafii … informacji o inicjatywie wraz z sugerowanymi …. Sposobami zaangażowania wiernych (post, modlitwa podczas Mszy Świętej, nabożeństwo w intencji pokoju), dostosowanymi do miejscowych zwyczajów i możliwości duszpasterskich parafii. (…)

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE)

Wielebnym Księżom pozostawiamy wybór formy, w jakiej powyższa prośba zostanie zrealizowana w parafiach.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Marcin Tafejko 8.02.2018 o 11.35