Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień Życia Konsekrowanego w WSD DW-P (fragment homilii, relacja video)
1 lutego 2018 roku

1 lutego 2018 roku przed świętem Ofiarowania Pańskiego - kiedy to w Kościele obchodzi się Dzień Życia Konsekrowanego, do Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko - Praskiej przyjechały siostry zakonne reprezentujące różne zgromadzenia obecne w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Była to okazja do podziękowania Bogu za dar osób poświęcających swoje życie w tej szczególnej formie oddania, jaką jest życie konsekrowane. Mszę Świętą sprawował i homilię wygłosił bp Romuald Kamiński.

- Mamy ogromne problemy, jeśli chodzi o traktowanie Słowa Bożego. To warto przypomnieć każdemu, że mamy ogromne zaniedbanie jeśli chodzi o naszą relację do Słowa Bożego. My z tego Słowa czerpiemy życiodajną siłę - mówił bp Romuald Kamiński

Dod. Marcin Tafejko 3.02.2018 o 15.12