Diecezja Warszawsko-Praska
Kurs dla kierowników kolonijnych
ul. Kawęczyńska 49, dnia 21 i 22 maja

Czcigodny Księże Proboszczu!

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pragnie poinformować, iż w dniach 21 i 22 maja w budynku Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49 odbędzie się kurs dla kierowników kolonijnych. Rozpoczęcie kursu w piątek – godz. 16.00, natomiast zakończenie w sobotę o godz. 13.00. Koszt kursu wynosi 100 zł.

Uczestnikami kursu mogą być Kapłani, Katecheci, Studenci, Pedagodzy bądź osoby, które wyjeżdżały na kolonie w roli wychowawcy minimum trzy razy. Kurs kierownika kolonii jest wymagany do organizowania różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem MENiS.

W związku z tym zachęcamy do ukończenia kursu te osoby, które chcą uczestniczyć w wakacyjnym dziele.

Prosimy o bardzo szybkie zgłoszenie swego uczestnictwa w kursie do biura Caritas, tel. 619-44-76 lub 818-04-01 (w godz. 9.00 – 15.00).

Będziemy wdzięczni za podanie tej informacji w ogłoszeniach parafialnych i skierowanie na kurs zainteresowanych osób.

Szczęść Boże!
Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Ks. Krzysztof Ukleja

Dod. Ks. Wojciech Lipka 28.04.2004 o 8.45