Diecezja Warszawsko-Praska
Katechizacja przedmałżeńska w roku 2018
Duszpasterstwo Rodzin DW-P

Podajemy zainteresowanym terminy rozpoczynania nauk w ramach katechizacji przedmałżeńskiej w Parafiach Diecezji Warszawskiej w roku 2018.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Diecezjany Ośrodek
Duszpasterstwa Rodzin

Dod. Joanna Solak 17.01.2018 o 10.09, akt. 17.01.2018 o 20.12