DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ingres bp. Romualda Kamińskiego - komunikat liturgiczny

Księża pragnący wziąć udział w koncelebrze podczas Ingresu Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego w dniu 20 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 proszeni są o zabranie własnej alby i białej stuły.

Szatnia i zakrystia dla koncelebransów będzie przygotowana w podziemiach Katedry.

Księża ubrani w albę i stułę całują ołtarz i zajmują przygotowane miejsca w Katedrze.

Ceremoniarze diecezjalni

Dod. Joanna Solak 12.01.2018 o 8.49, akt. 12.01.2018 o 9.19