DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Uroczystość Objawienia Pańskiego - 9 Orszak Trzech Króli na Bródnie (fragment homilii; relacja video)
6 stycznia 2018 roku

6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego odbył się 9. Orszak 3 Króli na Bródnie. Rozpocznie go Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej o godzinie 12.00 pod przewodnictwem bp Romualda Kamińskiego - Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej.

- Dzisiejsza uroczystość w całym katechizmie Bożym ma ogromne znaczenie.(...) Źle jest człowiekowi, kiedy oddala się od Boga, ale źle jest także nam, kiedy mamy świadomość, że oddalamy się od drugiego człowieka. Bóg uruchamia proces przybliżenia się człowieka. Bóg ogarnia nas wszechpotężną miłością, która nas przenika. - mówił bp Romuald Kamiński

Przemarsz rozpoczął się o godzinie 13 z parkingu pod Domem Kultury Świt. W tym roku zaplanowano nową trasę procesji – ul. Wysockiego 11 (rejon Domu Kultury „Świt”) – "zawrotka" na wysokości ul. Matki Teresy z Kalkuty – Wysockiego – "zawrotka" na wysokości ul. Bartniczej – ul. Wysockiego 11.

OBJAWIENIE PAŃSKIE

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).

W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.

Dod. Marcin Tafejko 5.01.2018 o 12.02, akt. 7.01.2018 o 16.19