DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Biskup Romuald Kamiński Biskupem Warszawsko-Praskim (transmisja online przekazania urzędu)
8 grudnia 2017 roku

Publikujemy komunikat Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
dotyczący zmiany na urzędzie Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej

Komunikat

Dnia 8 grudnia 2017 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Papież Franciszek przyjął rezygnację Abpa Henryka Hosera SAC z urzędu Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, złożoną ze względu na wiek, stosownie do kanonu 401§1 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK).

W związku z tym, zgodnie z kanonem 409 §1 KPK, Biskup Koadiutor Romuald Kamiński staje się od tej chwili Biskupem Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Od dziś w kanonie Mszy Świętej wymienia się imię naszego biskupa Romualda.

Ingres do katedry warszawsko-praskiej odbędzie się 20 stycznia 2018 roku (sobota) o godzinie 11.00.

Polecajmy naszym modlitwom osobę Arcybiskupa Seniora Henryka Hosera SAC, dziękując Bogu za jego posługę w naszej Diecezji oraz osobę Biskupa Romualda Kamińskiego, naszego nowego Pasterza, aby Bóg strzegł Go i prowadził.

Kanclerz Kurii
Ks. Dariusz Szczepaniuk

Komunikat należy odczytać na Mszach Świętych dzisiaj oraz w niedzielę 10 grudnia 2017 roku.

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 8.12.2017 o 10.22, akt. 18.12.2017 o 18.57