Diecezja Warszawsko-Praska
Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis
Sakrament miłości

Pełna nazwa dokumentu brzmi:

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA
SACRAMENTUM CARITATIS
OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW
DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW
DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC
ORAZ
DO WSZYSTKICH WIERNYCH
O EUCHARYSTII, ŹRÓDLE I SZCZYCIE
ŻYCIA I MISJI KOŚCIOŁA.

Adhortację w polskiej wersji językowej można znależć na stronie www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_pl.html

Motyw przewodni adhortacji stanowi więź istniejąca pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną oraz nową służbą duchową wynikającą z Eucharystii jako sakramentu miłości. W dokumencie znajdujemy teologię Eucharystii oraz życie Eucharystii w Kosciele,w poszczególnych sakramentach, w eschatologii, w liturgii, w głoszeniu, pobożności i duszpasterstwie. 

Media podkreślają interesujące dla nich, a z pewnością mniej ważne i teologicznie poboczne wątki adhortacji: unikanie przez księży głoszenia homilii abstrakcyjnych, ponowne odkrycie praktyki odpustów, udzielanie Komunii św. osobom upośledzonym umysłowo, zlikwidowanie w kościołach barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, odprawianie Mszy św. po łacinie podczas wielkich celebracji międzynarodowych, wykorzystanie w liturgii śpiewu gregoriańskiego.

Adhortacja przypomina sens praktyki celibatu księży oraz zasady dotyczące Komunii św. katolików rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Wszyscy wierzący zostali wezwani do wcielenia w życie duchowości eucharystycznej, polegającej na darze z samego siebie.

Pierwsza adhortacja wydana za pontyfikatu Benedykta XVI zawiera wnioski płynące z XI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, jaki odbył się w Watykanie w dniach 2-23 października 2005 r. Jego tematem była Eucharystia jako źródło i szczyt życia i misji Kościoła. Dokument, podpisany przez Papieża 22 lutego 2007 r., składa się z 97 punktów, zgrupowanych w trzech częściach: "Eucharystia, tajemnica wiary”, "Eucharystia, tajemnica celebrowana" i "Eucharystia, misterium życia”.

Ks. Marek Kruszewski
Dod. Ks. Marek Kruszewski 15.03.2007 o 19.07, akt. 9.07.2009 o 10.23