Diecezja Warszawsko-Praska
Imieniny Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki
Zproszenie na uroczystości

Czcigodny Księże Proboszczu (Rektorze)!

Dnia 23 kwietnia 2004 będziemy uroczyście obchodzić Dzień Imienin Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki. Dzień Imienin Księdza Jerzego to kolejne ważne wydarzenie w programie obchodów 20. Rocznicy Jego męczeńskiej śmierci.

Pragnę serdecznie zaprosić wiernych, a szczególnie Kapłanów, do udziału w uroczystej Mszy Świętej o godz. 18.00 w Kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Mszy Świętej koncelebrowanej będzie przewodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Jarecki. Homilię wygłosi Ksiądz dr Tomasz Kaczmarek, Postulator Generalny Procesu Beatyfikacyjnego Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Bardzo proszę o podanie wiernym powyższych informacji w ogłoszeniach parafialnych 18 kwietnia oraz o wywieszenie okolicznościowego plakatu (przwyiozą go Księża Dziekani – w pierwszym rzędzie dla parafii warszawskich).

Ks. Zygmunt Malacki
proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki

Dod. Ks. Wojciech Lipka 13.04.2004 o 15.47, akt. 9.04.2013 o 12.14