DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Dzień Duszpasterski: Towarzyszenie w formacji chrześcijańskiej - ODWOŁANY!
Wydział Teologiczny UKSW, 18 listopada 2017 roku, ul. Dewajtis 5

WYDARZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zaprasza duszpasterzy, katechetów, animatorów grup parafialnych
18 listopada 2017 roku
na Dzień Duszpasterski: Towarzyszenie w formacji chrześcijańskiej

Uczestnicy Dnia Duszpasterskiego będą mogli wziąć udział w jednym z trzech warsztatów poświęconych sprawowaniu sakramentowi pokuty i pojednania, dynamice grup religijnych, tworzeniu i prowadzeniu rekolekcji szkolnych dla dzieci. Otrzymają oni zaświadczenia o podnoszeniu swoich kompetencji zawodowych.

Szczegółowy program:

Wykład wprowadzający ukazujący założenia programu duszpasterskiego 2017/2018 Duch który umacnia miłość (ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski) aula Jana Pawła II
przerwa kawowa
rozpoczęcie warsztatów: cz. I
1. Sakrament pokuty i pojednania: prowadzenie – ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, katechetyk i psycholog.
Celem warsztatu jest lepsze poznanie i zrozumienie sytuacji moralno-psychologicznej grzesznika oraz sposobów oddziaływania na niego
Tematyka szczegółowa: poznawanie sytuacji grzesznika w perspektywie sumienia, mechanizmów obronnych, środowiska życia, działania umysłu jako przestrzeni „myśli namiętnych” oraz szukanie sposobów podnoszenia jakości praktyki sakramentalnej (liturgicznej) i duszpasterskiej.
Metoda: aktywna współpraca w tworzeniu modelu duszpasterskiej pracy z grzesznikiem.
2. Dynamika grup religijnych: prowadzenie – dr Błażej Szostek, teolog pastoralista i psycholog.
Celem warsztatu jest poznanie i zrozumienie procesu grupowego w sytuacji tworzenia i funkcjonowania grupy, szczególnie grup religijnych.
Tematyka szczegółowa: specyfika grupy religijnej; lider w grupie; role w grupie; potencjalne narzędzia w pracy grupowej.
Metoda: wykład kierowany ukazujący specyfikę procesu grupowego, praca w mniejszych zespołach.
3. Rekolekcje szkolne dla dzieci: prowadzenie – s. Otylia Pierożek CSS, metodyk katechetyczny, doświadczony praktyk - przeprowadziła 20 serii rekolekcji; ks. dr Krzysztof Filipowicz – liturgista.
Celem warsztatu jest ukazanie możliwości aktywnego zaangażowania dzieci i młodzieży w rekolekcjach szkolnych; zostaną wzięte pod uwagę wszystkie etapy edukacyjne; zostanie pokazane zaangażowanie na poszczególnych etapach w szkole.
Tematyka szczegółowa: prezentacja rekolekcji szkolnych przeprowadzonych metodami aktywizującymi, prezentacja warsztatu pracy i pomocy.
Metoda: praca na forum, elementy wykładu, praca w małych zespołach - tworzenie projektu rekolekcji szkolnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych na temat roku duszpasterskiego w korelacji z przedmiotami szkolnymi.
obiad
warsztaty – c.d. (tak jak w części I)

Rejestracja:

Prosimy osoby pragnące wziąć udział w Dniu Duszpasterskim o zarejestrowanie się do 9 listopada drogą internetową pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrVv5d8EbjJGPpj46caAJTqcC6DOaVLdYku-gEK0T4EOFcQ/viewform?usp=sf_link

Po tym terminie zostanie im przesłany e-meil z numerem konta, na które prześlą wpłatę.

Koszt udziału w warsztatach będzie wynosił od 30 zł do 50 zł – jest to uwarunkowane liczbą osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w dniu duszpasterskim.

Dod. Joanna Solak 2.11.2017 o 13.07, akt. 15.11.2017 o 11.58