Diecezja Warszawsko-Praska
Uroczystość Wszystkich Świętych w Diecezji Warszawsko-Praskiej (relacja video, słowo Bp. R. Kamińskiego)
1 listopada 2017 roku

Tradycyjnie już w liturgię, którą będziemy przeżywać na centralnych cmentarzach Diecezji Warszawsko-Praskiej włączą się Księża Biskupi:

  • Abp Henryk Hoser SAC – Cmentarz w Marysinie Wawerskim; Msza Święta w kaplicy cmentarza: godz. 11.00
  • Bp Romuald Kamiński – Cmentarz Bródzieński; Msza Święta w kościele drewnianym godz. 12.00
  • Bp Marek Solarczyk - Cmentarz w Radzyminie; Msza Święta na cmentarzu o godz. 11.30

Po wszystkich tych Mszach Świętych Księża Biskupi poprowadzą uroczyste procesje z modlitwą za zmarłych.

Uroczystość Wszystkich Świętych - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

Po południu Uroczystości Wszystkich Świętych, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami.
Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące; można go dowolnie ponawiać w pozostałe dni do 8 listopada włącznie nawiedzając cmentarz i wypełniając pozostałe warunki:

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
  • stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna
  • przyjęcie Komunii świętej
  • odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty
  • odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.

Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust (nawiedzenie cmentarza); między tymi elementami musi jednak istnieć związek (np. wzbudzenie intencji).

Dod. Joanna Solak 30.10.2017 o 10.39, akt. 2.11.2017 o 10.33