DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Dzieło Misyjne DW-P realizuje projekt: Humanizm Dzieła Misyjnego
8,15,26 października 2017 roku

Humanizm Dzieła Misyjnego to projekt, który Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje dzięki wparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Jego zasadniczym priorytetem jest ukazanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, jakie dokonuje się dzięki wysiłkom podejmowanym przez polskich misjonarzy z Diecezji Warszawsko-Praskiej i nie tylko.

Humanizm jako taki zakłada szeroko pojętą troskę o różnorodne potrzeby, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowisku społecznym i naturalnym. Te aspekty humanizmu, obok aktywności stricte religijnej, mocno akcentowane są w działalności misjonarzy podejmowanej na rzecz ubogich i potrzebujących.

Pragniemy zaprezentować pracę i dorobek naszych misjonarzy w tym zakresie wśród lokalnych społeczności Ukrainy i Białorusi. Ukazanie rezultatów działań o charakterze charytatywnym, społecznym, edukacyjnym, podejmowanych przez polskich misjonarzy, pozwoli przybliżyć różne formy świadczonej pomocy, co z kolei podniesie świadomość konieczności dalszego niesienia jej bardziej pokrzywdzonym przez okoliczności życia codziennego.

Pragniemy kształtować w odbiorcach projektu przekonanie, że prawo do godnego życia mają wszyscy ludzie oraz promować działania Polski na rzecz dobra innych, jak również samą ideę humanizmu.

Odbiorcami projektu będą katolicy dwóch parafii: św. Mikołaja w Świrze, w Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej na Białorusi, oraz św. Wojciecha BM w Gwardijsku (Felsztynie), w Diecezja Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie. W parafiach tych posługują kapłani naszej diecezji – ks. Bogusław Modrzejewski (Świr) i ks. Piotr Główka (Gwardijsk).

W ramach realizacji zadania pragniemy poprzez prelekcję i towarzyszącą jej wystawę fotograficzną ukazać podejmowane przez polskich misjonarzy działania na rzecz najbardziej potrzebujących w duchu humanizmu.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Program projektu:

  • 8 października 2017
    Prelekcja i otwarcie wystawy w par. św. Wojciecha w Gwardijsku (Ukraina)
Msza Święta
prelekcja: Humanizm Dzieła Misyjnego – ks. Marcin Brzeszczyński
otwarcie wystawy
  • 15 października 2017
    Prelekcja i otwarcie wystawy w par. św. Mikołaja w Świrze (Białoruś
Msza Święta pod przewodnictwem bp. Juryja Kosobuckiego
prelekcja: Humanizm Dzieła Misyjnego – ks. Marcin Brzeszczyński
otwarcie wystawy
  • 26 października 2017
    W ramach Tygodnia Misyjnego - dzień skupienia dla kapłanów i osób konsekrowanych z Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, pod przewodnictwem abp. Tadeusza Kondrusiewicza; par. św. Mikołaja w Świrze
Liturgia Godzin
konferencja na temat misji
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza Święta
prelekcja: Humanizm Dzieła Misyjnego – ks. Marcin Brzeszczyński

Ks. Marcin Brzeszczyński
Dyrektor Dzieła Misyjnego DW-P
Koordynator merytoryczny projektu Humanizm Dzieła Misyjnego

Dod. Joanna Solak 25.09.2017 o 13.58, akt. 25.09.2017 o 14.03