Diecezja Warszawsko-Praska
Spotkanie Prezesów PZC Caritas
30 września 2017 roku, ul. Kawęczyńska 49
Spotkanie Prezesów PZC Caritas
30 września 2017 roku

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej serdecznie zaprasza Prezesów Parafialnych Zespołów Caritas na spotkanie, które odbędzie się 30 września 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Kawęczyńskiej 49 w Warszawie.

ks. Rafał Paździoch
Wicedyrektor Caritas DW-P

Dod. Joanna Solak 25.09.2017 o 11.38