Diecezja Warszawsko-Praska
Obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego w sanktuarium w Łagiewnikach
Informacje użyteczne dla pielgrzymów

Obchody święta Miłosierdzia Bożego
(Niedzieli Miłosierdzia Bożego)
w Sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach

Nowenna rozpocznie się w Wielki Piątek (9 kwietnia) o g. 15.00 w Bazylice.

Nocne czuwanie modlitewne: Bazylika, sobota (17 kwietnia) g. 21.00 – 6.00

Porządek Mszy Świętych:
Niedziela 18 kwietnia: 6.00, 8.00, 10.00, 18.00 – Bazylika
12.00, 16.30 – przy nowym ołtarzu polowym obok Bazyliki
19.00 – kaplica klasztorna
15.00 – Godzina Miłosierdzia (prowadzona z Bazyliki)

Wejście na teren Sanktuarium bramami nr 1 (wejście do klasztoru), nr 2 (Dom Duszpasterski) i nr 3 (od strony parkingu przy ul. Motarskiego).

Osoby niepełnosprawne proszone są o kierowanie się bezpośrednio do wnętrza Bazyliki.

Zgłaszanie pielgrzymek na parkingach u służb kościelnych oraz w Punkcie Informacyjnym przy Domu Duszpasterskim

Kapłanów pragnących koncelebrować prosimy o zgłaszanie się do zakrystii Bazyliki.

Spowiedź prowadzona będzie w górnej i dolnej części Bazyliki. Spowiedź w językach obcych oraz dla osób niesłyszących w kaplicy Męki Pańskiej.

Komunia święta udzielana będzie w czasie Mszy świętych w miejscu uczestnictwa. Dodatkowo po każdej Mszy świętej będzie możliwość przyjęcia Pana Jezusa w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu (obok Bazyliki).

Święcenie dewocjonaliów odbywać się będzie na zakończenie każdej Mszy świętej. Poza czasem Mszy świętych w punktach przy kaplicy Męki Pańskiej oraz przy Domu Duszpasterskim.

Intencje mszalne przyjmowane będą wyłącznie na terenie Sanktuarium w wyznaczonych punktach z napisem: "Intencje mszalne”, a ofiary na rozbudowę w punktach z napisem: "Ofiary”.

Na terenie Sanktuarium pełnione będą piesze patrole medyczne oraz znajdować się będą 2 oznakowane punkty pomocy medycznej.

Punkt osób zaginionych mieścić się będzie w budynku w pobliżu bramy nr 1.

Punkt informacyjny przy bramie nr 2.

Nad bezpieczeństwem i porządkiem czuwać będą państwowe służby mundurowe oraz służba kościelna. Prosimy o podporządkowanie się ich poleceniom oraz zapoznanie się z komunikatem dotyczącym organizacji ruchu i warunków bezpieczeństwa.

W Domu Duszpasterskim będzie można skorzystać z ciepłego i zimnego posiłku oraz napojów. Ponadto w pasażu handlowym będzie możliwość zakupu dewocjonaliów, pamiątek oraz wydawnictw religijnych. Na trasie dojścia do Sanktuarium ustawione zostaną toalety przenośne, natomiast toalety ogólnodostępne na terenie Sanktuarium znajdować się będą przy Domu Duszpasterskim, w podziemiach Bazyliki oraz w pasażu handlowym. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Domu Duszpasterskim i w podziemiach Bazyliki.

Prosimy o korzystanie w miarę możliwości ze środków komunikacji zbiorowej (pociąg, dalekobieżne linie autobusowe, na terenie Krakowa – komunikacja miejska). Grupy pielgrzymów przybywające autokarem proszone są o zapoznanie się z trasą dojazdu i rozmieszczeniem parkingów oraz przestrzeganie zaleceń służb porządkowych. Każdy pielgrzym z grupy autokarowej otrzyma kolorowy identyfikator umożliwiający odnalezienie swojego autokaru i uzyskanie pomocy służb porządkowych w razie zagubienia.

Komunikat służb porządkowych dotyczący organizacji
święta Miłosierdzia Bożego w sanktuarium w Krakowie Lagiewnikach

1. Organizacja ruchu

W dniu 18 kwietnia 2004 roku ul. Siostry Faustyny zamknięta dla ruchu pojazdów, na ul. Fredry dopuszczony będzie ruch dla mieszkańców, osób uprawnionych i inwalidów. Na ulicach tych obowiązywać będą zakazy zatrzymywania i postoju. Miejsca parkowania dla autokarów:
- ul. Herberta (dojazd przez południowe obejście autostradowe – zjazd "ŁAGIEWNIKI");
- ul. Witosa (od ul. Wielickiej, ul. Nowosądecką lub ul. Sławka);
- ul. J. Turowicza /odcinek w budowie od ul. Witosa do ul. Tischnera/- wybudowany nowy parking, wjazd prawą jezdnią od skrzyżowania z ul. Witosa;
- teren C.H. Zakopianka (dojazd od strony skrzyżowania ul. Zakopiańskiej i ul. Zbrojarzy);
- ul. Marcika (dojazd od strony skrzyżowania ul. Zakopiańskiej i ul. Zbrojarzy);
- parking przy ul. Motarskiego (dojazd przez południowe obejście autostradowe – zjazd "ŁAGIEWNIKI" albo od ul. Wielickiej, ul. Witosa i ul. Do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego);
- parking dla pojazdów osób niepełnosprawnych: ul. Kołodziejska (dojazd od ul. Suchej).

Organizatorzy uroczystości jak i organizatorzy ruchu zachęcają mieszkańców Krakowa i okolic do korzystania z komunikacji publicznej. Wszystkie linie tramwajowe zmierzające do Łagiewnik będą wzmocnione dodatkowymi wagonami, oznakowane i przedłużone do Borku Fałęckiego. Ponadto dojechać można pociągami osobowymi i pospiesznymi, które będą zatrzymywać się na stacji Kraków Łagiewniki (dawniej: Kraków- Borek Fałęcki).

2. Informacja dla pielgrzymów o warunkach bezpieczeństwa i porządkowych

Autokary z pielgrzymami winny być wyraźnie oznakowane logo o treści związanej ze świętem Miłosierdzia Bożego. Opiekun pielgrzymki po przyjeździe na parking bezwzględnie informuje uczestników o miejscu parkowania autokarów i zbiórce. Uprasza się kierowców o pozostanie w autokarze przez czas postoju i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb porządkowych. W trakcie pobytu na terenie Sanktuarium należy zwracać szczególną uwagę na przedmioty wartościowe posiadane przy sobie, nie pozostawiać ich bez nadzoru lub w miejscach widocznych. Na terenie Sanktuarium znajdować się będą oznakowane punkty pomocy medycznej oraz punkt osób zaginionych i punkt informacyjny. Na ul. Siostry Faustyny należy poruszać się prawą połową jezdni do oznakowanych bram wejściowych. V Komisariat Policji Kraków przyjmuje interwencje przy ul. Zamojskiego 22, tel. 615-20-45;615-29-16, z telefonu komórkowego 112 (bezpłatny). Policja drogowa dyżuruje pod nr tel. 615-41-11.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 13.04.2004 o 15.36