DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Objęcie urzędu biskupa koadiutora przez Ks. Bp. Romualda Kamińskiego
19 września 2017 r.

Zgodnie z prawem kanonicznym Ks. Bp Romuald Kamiński objął urząd koadiutora Diecezji Warszawsko-Praskiej. Procedura odbyła się w siedzibie kurii w obecności biskupa diecezjalnego - Ks. Abp. Henryka Hosera SAC oraz członków kolegium konsultorów.

Galeria zdjęć
Dod. Marcin Tafejko 19.09.2017 o 17.48, akt. 19.09.2017 o 17.57