DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Spotkanie z włoskim stygmatykiem - Bratem Elią (transmisja online). Nawiedzenie Figury Św. Michała Archanioła z Gargano
15 września; 20-22 września 2017 roku

W Parafii Najczystszego Serca Maryi przy Placu Szembeka w najbliższym czasie będą miały dwa wydarzenia:

  • spotkanie z Bratem Elią, włoskim stygmatykiem; 15 września, godz. 9.00 - Msza Święta
  • nawiedzenie Figury Świętego Michała Archanioła z sanktuarium na Monte Sant`Angelo (Gargano); 20-22 września, liturgia wg programu parafialnego

Brat Elia to obecnie 59 letni zakonnik. Początkowo należał do wspólnoty Kapucynów, zaś w 2000 roku założył wspólnotę Apostołów Bożych w Calvo (Ubria; ok. 100 km. Od Asyżu).

Urodził się 20 lutego 1962 roku. W 1985 roku wstąpił do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i przyjął imię: Elia. W 1990 złożył pierwsze śluby zakonne.

W wieku 28 lat, 11 lutego 1990 roku otrzymał stygmaty Męki Pańskiej – w obecności innych braci, podczas zająć z liturgiki….W tym samym roku, podczas Wielkiego Tygodnia po raz pierwszy przeżył Mękę Chrystusa. Rok rocznie jest tak samo – od rana w Wielki Piątek Fra Elia traci siły, trawi go wysoka gorączka odczuwa biczowanie ….. Wszystko – aż do niedzielnego poranka zmartwychwstania.

Brat Elia nieustannie rozmawiał z Jezusem. Pytany o te dialogi – nie wiedział, jak ma się zachować. Jezus sam powiedział mu: „Nie odpowiadaj na ich pytania, bo zrobią z ciebie szaleńca. Weź aparat fotograficzny i idź do pobliskiego kościoła. Zrób zdjęcie na białej ścianie. To będzie dowód”. – Psychiatrzy zawołali więc fotografów. A bratu odebrali jego aparat, żeby nie „oszukiwał”. – tak powstał znany na całym świecie portret Jezusa.

Kościół od początku przygląda się fenomenowi Brata Elii, jest poddawany licznym różnorodnym badaniom.

Jest cichym, pokornym, skromnym zakonnikiem, którego niebo czyni znakiem dla innych.

Początki Kultu Świętego Michała Archanioła w Gargano sięgają końca V wieku, kiedy miały miejsce trzy kolejne wydarzenia.

Michał Archanioł po raz pierwszy objawił się tu w roku 490 św. Wawrzyńcowi, biskupowi Sipontu. Już w tym objawieniu zostało zaznaczone, że Grota w Gargano jest jemu poświęcona jako miejsce modlitwy. Biskup długo wahał się przed spełnieniem tego zalecenia, bowiem Monte Gargano było od niepamiętnych czasów związane z kultami pogańskimi.

Drugie objawienie nastąpiło dwa lata później, podczas oblężenia Sipontu przez Germanów. Św. Wawrzyńcowi ponownie ukazał się Michał Archanioł – obiecał zwycięstwo nad najeźdźcami, jeśli mieszkańcy przystąpią do kontrataku. 29 września 492 roku stało się to faktem – Germanowie zostali odparci.

Wreszcie 8 maja 493 roku biskup wraz z wiernymi udał się na wzgórze, by poświęcić grotę. Z jej wnętrza usłyszeli jednak już dochodzące cudowne śpiewy anielskie… św. Wawrzyniec poprosił o radę Papieża, św. Gelazego. Po jego opinii chciał kontynuować poświęcenie, ale wówczas znów ukazał mu sią Archanioł i oświadczył, że miejsce już zostało poświęcone przez niego i zastępy anielskie. To wydarzenie miało miejsce 29 września 493 roku. Od tej chwili grota na Monte Gargano cieszy się tytułem Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako jedyna świątynia na świecie nie została nigdy poświęcona przez ludzi.

Kult Świętego Michała Archanioła trwa w Gargano nieprzerwanie do chwili obecnej.

Dod. Joanna Solak 11.09.2017 o 10.55, akt. 28.09.2017 o 10.21