Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat Wydziału Nauki Katolickiej DW-P
Upływa termin składania ankiet katechetycznych: 30 września br.

Wielebni Księża Proboszczowie, Drodzy Katecheci,

Przypominamy:

I. Każda parafia do 30 września 2017 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolickiej ankietę katechetyczną (według poniższego formularza).

Ankieta ma zawierać informacje o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły i na lekcje religii.

NALEŻY PODAĆ NOWE NAZWY SZKÓŁ.

Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 września 2017 roku.

Formularz ankiety katechetycznej znajduje się na stronach internetowych:
www.diecezja.waw.pl
www.katecheza.floriańska3.pl

II. Ankieta personalna

Katecheci, którzy nie wypełnili dotychczas swojej ankiety personalnej (Załącznik poniżej)

Prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych kwalifikacjach oraz aktami awansu zawodowego.

Pozdrawiamy wnk

Dod. Joanna Solak 5.09.2017 o 14.42, akt. 3.10.2017 o 9.56