DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ruch Szensztacki zaprasza na święto patronalne
10 września 2017 roku

Świętem patronalnym Ruchu Szensztackiego jest 12 września – liturgiczne wspomnienie Imienia Maryi, data zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem.

W niedzielę, 10 września,
Wspólnoty Szensztackie zapraszają do wspólnego świętowania
w ramach Festynu: Rodzinne Świętowanie.

Miejsce Festynu: Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu (Sanktuarium Wierności - Sanctuarium Fidelitatis).

Sanktuarium znajduje się na terenie parafii Królowej Polski przy Domu Prowincjalnym Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi – ul. Bronisława Czecha 9/11 w Otwocku-Świdrze. Kustoszkami sanktuarium są Siostry.

W programie:

Msza Święta pod przewodnictwem o. Romualda Kszuka, diecezjalnego duszpasterza Ruchu Szensztackiego
Festyn Rodzinny:
- występy zespołów muzycznych
- gry zabawy, konkursy i niespodzianki dla dzieci
- kawiarenka dialogowa małżonków
- kawiarenka i grill-bar
wykład: Koniec wojny o tablet - nowe media w rodzinie - Małgorzata Więczkowska, pedagog, medioznawca, nauczyciel dyplomowany
nabożeństwo zawierzenia rodzin

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu
Sanktuarium Wierności - Sanctuarium Fidelitatis

Sanktuarium znajduje się na terenie parafii MB Królowej Polski przy Domu Prowincjalnym Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Kustoszkami sanktuarium są Siostry. Sanktuarium Wierności jest Centrum Ruchu Szensztackiego w Polsce.

Sanktuarium Wierności jest jednym z sześciu sanktuariów szensztackich w Polsce. Nazwa „sanktuarium” jest przyjęta jako nazwa własna funkcjonująca w Ruchu Szensztackim. Podobnie jak inne sanktuaria na całym świecie tzw. filialne (jest ich ponad 200) jest kopią pierwszego - Prasanktuarium - które znajduje się w Szensztacie (Schönstatt, dzielnica miasta Vallendar k. Koblencji w RFN). Tam właśnie bierze początek Międzynarodowy Ruch Szensztacki, założony 18 października 1914 roku przez o. Józefa Kentenicha. Wszystkie sanktuaria są tej samej wielkości i takie same co do zasadniczego wystroju wnętrza. Poświęcone są Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu, Patronce Ruchu Szensztackiego. Każde z sanktuariów posiada swoje szczególne posłannictwo.

Matka Boża czczona pod wezwaniem Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej poprzez szensztackie sanktuaria wychowuje nowego człowieka. Jego charakterystyczną cechą jest wewnętrzna wolność dziecka Bożego oraz duch apostolski. Dlatego sanktuarium jest miejscem zadomowienia i kolebką świętości dla tych, którzy poświęcają się Matce Bożej zawierając z Nią przymierze miłości. Na mocy tego przymierza stają się narzędziem Maryi w odnawianiu świata.

Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze zostało poświęcone 12 września 1981 roku jako pierwsze sanktuarium filialne w Polsce. Po doświadczeniu zburzenia przez władze komunistyczne ze stanu surowego powstającego sanktuarium w 1967 roku, było ono spełnieniem pragnień i tęsknot sióstr oraz rodzącej się Ligi Rodzin i wspólnot Młodzieży Żeńskiej.

Ideał sanktuarium nawiązuje do hasła Polonia semper fidelisPolska zawsze wierna. Ma ono korzenie w 1000 letniej historii Polski i mówi o tym, że Polacy nie tylko pozostali wierni Kościołowi Katolickiemu, ale odznaczali się męstwem w obronie wiary, szczególnie podczas najazdu Turków na Europę. Dzień poświęcenia 12 września, w Kościele wspominany jako wspomnienie liturgiczne Imienia Maryi, nawiązuje do zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem, w którym wsławił się polski król Jan III Sobieski. Zwycięstwo to przypisywał Maryi, której imię kazał wyhaftować na sztandarach rycerzy (imię Maryi), a po zwycięstwie napisał do papieża: „przybiliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”.

Ojciec Kentenich podkreślał korzenie wiary i maryjności jakie posiada Naród Polski. Ze świadomością służby takiemu Narodowi w 1946 roku przybyły do Polski siostry szensztackie. W nawiązaniu do chrześcijańskiej historii Polski od samego początku towarzyszył im ideał wierności. Symbolem wierności w Sanktuarium jest stokrotka w kształcie berła. Kwiat stokrotki ma płatki biało czerwone i symbolizuje niewinność i cierpienie Narodu Polskiego oraz cechę ‘niezłomności’, gdyż stokrotka nawet zdeptana - powstaje na nowo. (Symbol ten zaczerpnęły z wypowiedzi polskiej mistyczki Wandy Malczewskiej)

Wszystkie symbole znajdujące się w sanktuarium zostały tam umieszczone po uprzednim duchowym wypracowaniu, w którym uwzględnione zostało ich znaczenie.

Nabożeństwa w Sanktuarium:

 • Każdego dnia od 8.00-1800 adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością włączenia się w odmawianie Godzin Liturgicznych z Siostrami Wieczystej Adoracji.
 • W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.00 odmawiany jest Różaniec św. a po nim sprawowana Eucharystia.
 • W pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.00 – Eucharystia
 • Każdego 18-tego dnia miesiąca o godz. 19.00 – Msza Przymierza.

Ważniejsze daty z historii Sanktuarium Wierności

 • 12.09. 1981 r. - poświecenie Sanktuarium Wierności przez ks. abpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski.
 • 5.08. 1982 r. – koronacja Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Królową Wierności.
 • 31.05. 1985 r. - umieszczenie symbolu Bożej Opatrzności.
 • 12.10. 1990 r. - umieszczenie symbolu Ducha Świętego.
 • 26.08.2008 r. – ofiarowanie Matce Bożej „jabłka królewskiego” jako daru wdzięczności za 25 lat istnienia placówki Sióstr Wieczystej Adoracji w Polsce
 • 17.11.2011 r. – instalacja relikwii św. Jana Pawła II
 • 11.05.2014 r. – ofiarowanie Matce Bożej berła w kształcie stokrotki przez Siostry jako jubileuszowy dar na 50-lecie erygowania prowincji

Duszpasterstwo przy Sanktuarium Wierności

 • Szensztacka Szkoła Animatora – osoby biorące udział spotykają się na 3 weekendach, pogłębiają swoją wiedzę o Szensztacie, zdobywają motywację oraz narzędzia / metody do apostolskiej działalności.
 • Kawiarenka Dialogowa Małżonków - okazja dla małżeństw nie tylko z ruchu, by miały czas na dialog małżeński. Spotkania są przygotowane tematycznie, z impulsem do dialogu.
 • Projekt dla Kobiet – został zapoczątkowany w grudniu 2010 roku. Na projekt składają się: spotkania weekendowe; modlitewne czwartki; niedziele formacyjne; rekolekcje letnie
 • Festiwal Młodych - Młodzież z całej Polski spotyka się w Świdrze raz w roku. Zajęcia formacyjne dziewczęta mają w Świdrze, chłopcy w centrum Ojców Szensztackich w Józefowie, inne punkty programu razem.
 • I piątki miesiąca – projekt dla młodzieży, która pragnie pogłębienia życia duchowego.
 • Apostolat Różańcowy – codzienna modlitwa różańcowa w sanktuarium oraz duchowe włączenie tych, którzy nie mogą być obecni fizycznie.
 • Przy Sanktuarium Wierności gromadzą się także Kręgi Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej.
 • Przy Sanktuarium Wierności istnieje także wspólnota kontemplacyjna Sióstr Wieczystej Adoracji oraz Krąg Adoracji ludzi świeckich.

Zainteresowanym polecamy strony:
www.szensztat.pl
www.siostry.szensztat.pl

Dod. Joanna Solak 5.09.2017 o 14.23, akt. 5.09.2017 o 14.33