Diecezja Warszawsko-Praska
List abp. Henryka Hosera SAC przed rozpoczęciem Peregrynacji Kopii Wizerunku MB Częstochowskiej
Do odczytania w niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku

Drodzy Bracia i Siostry,
Duchowieństwo i Wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej,

Diecezja Warszawsko Praska dostępuje niezwykłego zaszczytu. Odwiedzi Ją Matka Boża w kopii obrazu Częstochowskiego, od 2 września 2017 roku do 16 czerwca 2018 roku.

Peregrynacja rozpocznie się w chwili, gdy wspominamy 300. rocznicę koronacji obrazu jasnogórskiego koronami ofiarowanymi przez Papieża Klemensa XI. Jednocześnie wspominamy stulecie objawień fatimskich, tak ciągle i zawsze aktualnych. I wreszcie z wdzięcznością wspominamy i przeżywamy srebrny jubileusz istnienia naszej Diecezji, ustanowionej w maryjne święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Duszpasterski rok 2017/2018 przeżywamy pod hasłem nowego programu: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Tegoż Ducha i Jego dary otrzymujemy już w sakramencie Chrztu św. I zwłaszcza w Sakramencie Bierzmowania. Gdy modlimy się do Matki Bożej słowami: Zdrowaś Maryjo łaski pełna wyznajemy Jej napełnienie Duchem Świętym Stworzycielem, co potwierdza Anioł Gabriel w czasie Zwiastowania: Duch Święty zstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Maryja jest posłana do nas „w Duchu Świętym”, niosąc Jego Dary i będąc Pośredniczką Łask. To nie Ona, lecz my przychodzimy z pustymi rękami.

Matka Boża w obrazie Częstochowskim odwiedzi nasze wioski i miasta, przejdzie koło naszych domów, zatrzyma się w naszych kościołach i kaplicach. Udzieli nam królewskiej audiencji Królowej i Matki, audiencji, której nie wolno przeoczyć. Ona wszystkich wysłuchuje i na wszystko reaguje, jeśli zwracamy się do Niej z ufnością, wiarą i nadzieją.

W ciągu krótkiej historii naszej Diecezji, to już trzeci raz, gdy Matka Boża w swoim wizerunku ukazuje się naszym oczom. Była peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej w roku 1996 i kilka lat temu Matki Bożej Loretańskiej. Jednak zawsze jest to jedna i ta sama Maryja z Nazaretu, Matka Boża i Matka nasza. A zatem „Idźmy, tulmy się jak dziatki do serca Maryi Matki!”.

Zapraszam wszystkich – duchownych diecezjalnych i zakonnych, rodziny zakonne, ruchy i stowarzyszenia, środowiska diecezjalne, wiernych świeckich – do udziału w uroczystości rozpoczęcia peregrynacji Kopii Jasnogórskiego Wizerunku. W sobotę, 2 września, na placu przed radzymińską Kolegiatą Przemienienia Pańskiego, Eucharystią o godzinie 12.00 rozpoczniemy czas tego wyjątkowego nawiedzenia.

Z serca błogosławię

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Do odczytania w niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku, w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Dod. Joanna Solak 25.08.2017 o 11.05, akt. 26.05.2018 o 17.39