Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. prał. prof. Stanisław Warzeszak
Zmarł 24 sierpnia 2017 roku; pogrzeb: 28 i 29 sierpnia 2017 roku.

We czwartek, 24 sierpnia 2017 roku,
zmarł nagle
w wieku 59. lat,
34 lata w kapłaństwie

ś. † p.
Kapelan Jego Świątobliwości
Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak

Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie (2012-2017)
Prefekt i Wykładowca WMSD
Wykładowca UKSW
Sekretarz Rady Naukowej KEP
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia (2010-2016)
Duszpasterz Służby Zdrowia AW
Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w AW
Ojciec duchowny dekanatu bielańskiego

Ks. prof. Stanisław Warzeszak urodził się w 1958 r. w Kiczorach na Orawie. Studiował filozofię i teologię w Warszawie: w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym (1977-1983) i Akademickim Studium Teologii Katolickiej (1983-1985), a w Lublinie na KUL (1985-1987) oraz w Paryżu w Instytucie Catholique de Paris (1987-1991) i w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce (1995-1996). Był stypendystą Prymasa Polski, Rządu Francuskiego oraz Homeland Foundation (Nowy Jork i Boston). Uzyskał stopień doktora teologii (Paryż/ICP 1991) i filozofii (Rzym 2000) oraz doktora habilitowanego teologii moralnej w zakresie bioetyki (UKSW 2004). Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 2009 z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Pracował na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierował katedrą bioetyki i ekoteologii na UKSW w Warszawie. Wykładał teologię moralną w Seminariach Duchownych w Warszawie, Grodnie i Sankt Petersburgu. Pełnił funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, zastępcy redaktora naczelnego Warszawskich Studiów Teologicznych i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Prowadził badania naukowe w dziedzinie teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki.

Pracował w duszpasterstwie w parafii Żychlin (1983-1984), św. Anny w Grodzisku Maz. (1984-1985), Rosny sur Seine we Francji (1987-1988), św. Stanisława Kostki w Warszawie (1991-1992). Był prefektem studiów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1992-1997) oraz sekretarzem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1992-1995) i dyrektorem studiów na tymże Wydziale (1998-2011). (źródło: niedziela.pl)

Jako Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia (2010-2016) podejmował szereg inicjatyw na rzecz integracji środowisk medycznych, kładł nacisk na formację kapelanów posługujących w placówkach medycznych.

Uroczystości pogrzebowe będą odbywały się:

- 28 sierpnia 2017 roku, o godz. 16.00
Msza Święta w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie

- przewiezienia ciała Zmarłego
do rodzinnej Parafii św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej (Orawa)

- 29 sierpnia 2017 roku, o godzinie 12.00
Msza Święta pogrzebowa
i złożenie do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu parafialnym

Dobry Jezu, okaż Ks. Stanisławowi swoje miłosierdzie!

Dod. Joanna Solak 25.08.2017 o 10.17, akt. 28.08.2017 o 10.26