Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat w sprawie dyspensy w dniu 16 czerwca 2017 roku

Komunikat w sprawie dyspensy w dniu 16 czerwca 2017 roku

Na podstawie kanonu 87 § l Kodeksu Prawa Kanonicznego - udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 16 czerwca 2017 roku wszystkim Diecezjanom oraz Gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Przypominam zarazem, że korzystając z dyspensy należy złożyć ofiarę na pomoc dla potrzebujących i ubogich.

+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Joanna Solak 14.06.2017 o 15.30