Diecezja Warszawsko-Praska
Boże Ciało 2017 (relacja video; pełne nagranie homilii)
15 czerwca - Katedra, godz. 10.00

Zgodnie z tradycją poprzednich lat, we czwartek, 15 czerwca, po Mszy Świętej koncelebrowanej o godzinie 10.00 z Bazyliki Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem.

Wierni przeszli drogą osiedlową wzdłuż Al. Solidarności, następnie ulicami: Jagiellońską, Kłopotowskiego i Sierakowskiego z powrotem do Katedry.

Pierwszy ołtarz, za którego przygotowanie odpowiedzialna była młodzież parafii katedralnej oraz wspólnota Rycerzy Jana Pawła II, był umiejscowiony u zbiegu ulic Solidarności i Jagiellońskiej, przy LO im. Władysława IV. Drugi ołtarz, przygotowany przez Strażaków PSP i OSP znajdował się przed budynkiem Kurii Diecezjalnej; trzeci, u zbiegu ulic Kłopotowskiego i Sierakowskiego, przygotowały Siostry Loretanki. Czwarty ołtarz na frontonie Katedry, przygotowany przez różne wspólnoty parafialne, był miejscem zakończenia procesji. Od niego Ks. Abp Hoser SAC wygłosił homilię i udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Biskup warszawsko-Praski przypomniał że "Procesja Bożego Ciała jest publicznym i odważnych świadectwem naszej Wiary"

Uroczystość liturgiczną ku czci Najświętszego Sakramentu, czyli Boże Ciało, ustanowił. Papież Urban IV, w 1264 roku. Wtedy też święty Tomasz z Akwinu stworzył pięć hymnów eucharystycznych, wśród nich Sław języku tajemnicę:

Sław języku tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi
którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni
Ten co Matkę miał Dziewicę Król narodów godzien czci.

Z Panny czystej narodzony posłan zbawić ludzki ród
gdy po świecie na wsze strony ziarno Słowa rzucił w lud
wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud.

W noc ostatnią przy Wieczerzy z tymi których braćmi zwał
pełniąc wszystko jak należy czego przepis prawny chciał
Sam Dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk Swych dał

Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe
wino Krwią jest Chrystusową - darmo wzrok to widzieć chce
tylko wiara Bożą mowa pewność o tym w serca śle

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas,
co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci
a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

Dod. Joanna Solak 12.06.2017 o 13.37, akt. 16.06.2017 o 13.20