Diecezja Warszawsko-Praska
Podsumowanie roku katechetycznego 2016/2017
10 czerwca 2017

Czcigodni Księża,
Drodzy Katecheci,

zbliża się czas podsumowania pracy katechetycznej. W tym roku będzie miał on wyjątkowy charakter. W związku z przeżywanym Jubileuszem 25-lecia istnienia naszej Diecezji spotkamy się na wspólnym dziękczynieniu. Chcemy wyrazić Bogu i ludziom wdzięczność za minione lata i za wszystkie dzieła, które udało się podjąć i zrealizować, a dzięki którym Diecezja żyje i prężnie się rozwija.

Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2017 roku (początek godz. 9.15) w Konkatedrze pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie na Kamionku. (ul. Grochowska 365; 03-822 Warszawa).

Program spotkania:

Rozpoczęcie spotkania
Uroczysta Msza święta Jubileuszowa pod przewodnictwem J. E. Bpa Marka Solarczyka
Występ scholii dziecięcej
Wykład ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika – Katecheza Warszawsko-Praska na tle mijającego 25 - lecia
Jubileuszowe podziękowanie
Poczęstunek

Serdecznie zapraszamy

Ks. Prał. Dariusz Szczepaniuk – Kanclerz Kurii
Ks. Piotr Pierzchała – Dyrektor WNK
Ks. Mariusz Czyżewski – Wicedyrektor WNK
s. Cecylia Stusowicz – Referentka WNK

Dod. Joanna Solak 1.06.2017 o 16.42