DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Święcenia diakonatu 2017 (relacja video; pełne nagranie homilii)
20 maja 2017 roku, Konkatedra, ul. Grochowska 364

W sobotę, 20 maja 2017 roku, w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej, podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00, Bp Marek Solarczyk udzielił święceń w stopniu diakonatu siedmiu alumnom V roku Wyższego Seminarium Duchownego naszej Diecezji.

Święcenia przyjęli:

Szymon Andrzej Berger z par. św. Izydora w Markach
Marcin Bodziak z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowiu Lubelskim
Paweł Marcin Jagła z par. św. Marii Magdaleny w Warszawie na Bródnie
Patryk Krzysztof Lendlewicz z par. MB Królowej Polski w Wołominie
Daniel Lubański z par. św. Jana Chrzciciela w Józefowie-Michalinie
Jan Łaski z par. MB Częstochowskiej w Wołominie
Jan Lucjan Roztocki z par. MB Częstochowskiej w Wołominie

W homilii Ks. Bp Marek Solarczyk zaapelował, żeby w posłudze diakona kandydaci pamiętali o potrzebie niesienia Bożej Miłości ludziom.

Do święceń diakonatu alumni przygotowywali się przez pięć lat formacji. Jej ostatnim etapem były rekolekcje, które poprowadził Ks. Grzegorz Zagórowski.

Z obrzędu święceń w stopniu diakonatu:

/.../

Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń diakonatu, musicie wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam każdego z was:

Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi?

Wybrani odpowiadają razem: Chcę.

Biskup: Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu?

Wybrani: Chcę.

Biskup: Czy chcesz, w myśl słów Apostoła, przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła?

Wybrani: Chcę.

Biskup: Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na królestwo niebieskie, służąc Bogu i ludziom?

Wybrani: Przyrzekam.

Biskup: Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy, właściwego twojemu sposobowi życia, i w tym duchu wiernie sprawować Liturgię Godzin w intencji Kościoła i całego świata?

Wybrani: Chcę.

Biskup: Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego Ciało i Krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu?

Wybrani: Chcę, z Bożą pomocą.

Następnie każdy z wybranych na diakonów podchodzi do biskupa, klęka przed nim i swoje złożone ręce wkłada w ręce biskupa.

Jeśli biskup jest ordynariuszem wybranego, pyta go: Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?

Wybrany: Przyrzekam.

Jeśli biskup nie jest jego ordynariuszem, pyta: Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?

Wybrany: Przyrzekam.

/…/

Biskup zawsze dodaje: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.

Źródło: Przedruk tekstu z polskiego wydania Pontifikału Rzymskiego. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1999, s. 71 -117.

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 19.05.2017 o 9.52, akt. 20.05.2017 o 19.26