Diecezja Warszawsko-Praska
25-lecie Caritas DW-P (relacja video; pełne nagranie homilii)
20 maja 2017 roku

"Zbawieni jesteśmy przez miłość” – podkreślił Ks. Abp Henryk Hoser SAC, podczas uroczystej Mszy Św. w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika - centralnego punktu obchodów 25-lecia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Eucharystia zgromadziła wielu wolontariuszy, którzy na co dzień angażują się w pomoc potrzebującym na terenie swoich parafii.

Kościół od samego początku w sposób szczególny pochyla się nad ubogimi, realizując testament Chrystusa: „Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

W tej pomocy najbardziej potrzebującym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej uczestniczy od 25 lat. Powstała ona w odpowiedzi na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części stolicy, bowiem w centrum jej troski i działalności stoi zawsze człowiek biedny, chory, pokrzywdzony.

Obecnie w Caritas DW-P pracuje etatowo 200 osób: 10 w centrali i 190 w placówkach. Wspiera ich 150 wolontariuszy związanych z Parafialnymi Zespołami Charytatywnymi, Szkolnymi Kołami Caritas oraz niektórymi placówkami.

Dod. Marcin Tafejko 18.05.2017 o 11.27, akt. 24.05.2017 o 12.30