Diecezja Warszawsko-Praska
Zaproszenie do uczestnictwa w jubileuszowej Mszy Świętej
25 marca 2017 roku, Katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana

Drodzy Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego,
Bracia i Siostry,

Zbliża się 25 rocznica ustanowienia z woli św. Jana Pawła II, Diecezji naszej Warszawsko-Praskiej. Jest to srebrny jubileusz jednej z najmłodszych polskich diecezji, skoro najstarsze mają po 1000 lat istnienia.

Jubileusz oznacza radość. Radość z daru życia i istnienia tego żywego Kościoła lokalnego. Radość ze zrealizowanego dobra, dzięki Bożej pomocy i wysiłku nas wszystkich. Radość i dziękczynienie za podjęty trud, począwszy od kolejnych Biskupów Diecezjalnych, poprzez Kapłanów diecezjalnych i zakonnych, Członków i Członkinie tak wielu zgromadzeń zakonnych i instytutów życia konsekrowanego, przeszło milion wiernych świeckich, żyjących w 184. parafiach i zaangażowanych we wspólnotach, ruchach apostolskich i dziełach charytatywnych.

Stąd też obecność przedstawicieli tychże parafii i wymienionych wspólnot i dzieł na obchodach jubileuszu jest obowiązkiem serca, sprawiedliwości i szczodrobliwości, by razem dzielić się radością.

Zapraszam zatem wszystkich do Katedry Warszawsko-Praskiej, 25 marca na godz. 11.00, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Niech jubileuszowa Msza Święta stanie się widocznym znakiem jedności naszego Kościoła w modlitwie i dziękczynieniu.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Do odczytania w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę, 19 marca 2017 roku

Dod. Joanna Solak 16.03.2017 o 15.13, akt. 25.03.2017 o 15.03