DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Wizytacja Generalna w Domu Prowicjalnym Sióstr Felicjanek (nagranie homilii, relacja video)
12 lutego 2016 roku

W Domu Prowincjalnym Sióstr Felicjanek w Warszawie rozpoczęła się wizytacja generalna pod hasłem "Kochać znaczy dawać". Wizytacja odbywa się raz na sześć lat, a jej celem jest obserwacja jak funkcjonuje prowincja, aby sprawdzić z czym zmagają się siostry i czego potrzebują.

-Święty Franciszek mówił, że celem każdej wizytacji jest: "Nawiedzać, pocieszać i napominać" oraz przede wszystkim pocieszać, wspierać i towarzyszyć. - mówiła siostra Maria Fidelia Janas CSSF z Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo.

Mszę Świętą celebrował Ksiądz Biskup Marek Solarczyk, który w homilii zwrócił uwagę na dar wolności wyboru - Kiedy wsłuchujemy się w słowa "Mądrości Syracha" i słyszymy o tym, że człowiek staje wobec daru wolności wyboru, decyzji, a przede wszystkim staje wobec po ludzku niepojętej tajemnicy Boga. Od człowieka zależy w jaki sposób będzie chciał tę tajemnicę przyjąć, zgłębiać, nieść w sobie i przekazywać ją innym. Nikt z nas nie może dzisiaj powiedzieć "mnie to nie dotyczy".

Prowincja Matki Bożej Królowej Polski została utworzona dnia 4 października 1922 r. przez ówczesną Przełożoną Generalną M. M. Bonawenturę Stawską. Prowincja ta jest jedną z trzech prowincji Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Polsce. Dom Prowincjalny znajduje się w Warszawie.

Prowincja liczy ogółem 285 Sióstr (po wieczystej i czasowej profesji) zaangażowanych w różnego rodzaju działalność w parafiach, diecezjach, instytucjach i na misjach oraz w pracach wewnętrznych prowincji i zgromadzenia.

Przy Domu Prowincjalnym w Warszawie mieści się Muzeum Misyjne, które powstało ze zbiorów Sióstr Felicjanek pracujących na misjach w Kenii. Przy każdym domu zakonnym udzielana jest pomoc charytatywna na rzecz ubogich. W Rosji w Niżnym Nowogrodzie Siostry prowadzą parafialną Caritas. W Warszawie prowadzona jest jadłodajnia dla bezdomnych i innych ubogich.

Dod. Marcin Tafejko 15.02.2017 o 17.08, akt. 15.02.2017 o 17.10