Diecezja Warszawsko-Praska
Akademickie Spotkanie Ekumeniczne w WSD DW-P 2017 (pełne nagranie wykładów)
17 stycznia 207 roku

W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się Akademickie Spotkanie Ekumeniczne, którego tematem były wyzwania współczesnego duszpasterstwa.

Prelegentami byli:

- Ks. Krzysztof Warchałowski - rektor WSD DW-P (Kościół Rzymskokatolicki),

- Ks. Henryk Dąbrowski (Kościół Polskokatolicki), który wygłosił wykład na temat problemów duszpasterstwa diasporalnego,

- Pastor Michał Jabłoński (Kościół Ewangelicko-Reformowany RP) opowiadający o wyzwaniach jakie stoją przed Kościołem niszowym,

- Ks. Adam Misiejuk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) mówiący o wyzwaniach duszpasterstwa młodzieży

- Ks. dr Marek Tatar (Kościół Rzymskokatolicki) mówiący o ignorancji w wierze.

W panelu dyskusyjnym głos zabrał również Ks. Bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Po wykładach duchowni wspólnie udali się na ekumeniczne Nieszpory pod przewodnictwem Ks. Bp Marka Solarczyka - Biskupa Pomocniczego DW-P, podczas których słowo do zebranych wygłosił również Ks. sup. Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystycznego w RP)

Galeria zdjęć
Dod. Marcin Tafejko 19.01.2017 o 15.15, akt. 19.01.2017 o 15.17