Diecezja Warszawsko-Praska
Rocznica Konstytucji 3 Maja
I Eucharystia w murach Świątyni Opatrzności Bożej

Drodzy Bracia i Siostry !

W momentach szczególnych wydarzeń Kościół zwraca uwagę na potrzebę moralnego i duchowego odrodzenia. Pod koniec XVIII wieku, kiedy Polskę usuwano spośród państw Europy, Polacy uchwalając Konstytucję 3 Maja zwrócili się do Opatrzności Bożej. Z biegiem lat święto Konstytucji stało się uroczystością Maryi Królowej Polski. Obecnie, gdy Polska wpisuje się w nowy sposób do grona państw Europy, wypełnia się zaległe wotum Świątyni Opatrzności. Pragniemy zawierzyć nową rzeczywistość kontynentu europejskiego Bogu Czuwającemu i Miłosiernemu przez wstawiennictwo Bogurodzicy Maryi. Podczas gdy jedni zamilczają prawdę o Bogu, to równocześnie nie może zabraknąć głosu ludzi przekonanych o Jego obecności w świecie. Prosimy zatem wszystkich, rozumiejących te intencje, o podjęcie takich oto pobożnych czynów:

I. Odmówienie cząstki Różańca w kościołach, rodzinach lub osobiście w dniach od 25 kwietnia do 3 maja bieżącego roku w następujących intencjach: 1) o cnotę nadprzyrodzonej nadziei; 2) o dar mądrości; 3) o męstwo w dawaniu świadectwa wierze; 4) o cnotę uczciwości; 5) o postawę wzajemnej życzliwości; 6) o miłość w rodzinach; 7) o szacunek dla dobra wspólnego; 8) o szczególne błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny; 9) o opiekę Maryi Matki i Królowej Polski nad naszym Narodem.

II. Piątek dnia 30 kwietnia br. powinien być dniem postu. Niech to będzie dzień solidarności z wieloma biednymi u nas i w świecie.

III. Niedziela 2 maja br. będzie dniem wielkiej celebry w murach Świątyni Opatrzności na Polach Wilanowskich w Warszawie z udziałem Episkopatu Polski, przedstawicieli innych Episkopatów Europejskich oraz najwyższych Władz Państwowych i Samorządowych. Będzie to także dzień zbiórki ofiar pieniężnych na budowę świątyni, tak na terenie celebry wilanowskiej, jak i w kościołach całej Polski.

IV. Dzień 3 maja – uroczystość Królowej Polski – to czas modlitw dziękczynnych i błagalnych na Jasnej Górze oraz zawierzenia Maryi według Sługi Bożego Prymasa Kardynała Wyszyńskiego.

Prośmy o Europę ducha ! Niech Duch Święty, do którego z mocą Apostoła zwracał się u nas Ojciec Święty Jan Paweł II, odnawia oblicze Ziemi i odradza serca ludzkie w całej Europie.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2004 r.

+ Kazimierz Romaniuk
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Ks. Wojciech Lipka 3.04.2004 o 14.18