Diecezja Warszawsko-Praska
Dyspensa od postu w Święto Niepodległości
11 listopada 2016 roku

Drodzy Bracia i Siostry,
Wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej,

W tym roku 11 listopada przypada w piątek. W naszej Ojczyźnie jest to święto narodowe, upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Z tej okazji w całym kraju będą odbywały się uroczystości patriotyczne o charakterze państwowym i religijnym.

Dlatego biorąc pod uwagę świąteczny charakter dnia i uwzględniając prośby wiernych, udzielam mocą przysługującej mi władzy biskupa diecezjalnego dyspensy od nakazanej w piątki – jako dniu pokutnym – wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Jednocześnie zachęcam wszystkich wiernych, powierzonych mojej pasterskiej posłudze, aby wzięli tego dnia udział we wspólnych modlitwach w intencji umiłowanej Ojczyzny.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Joanna Solak 3.11.2016 o 13.59