Diecezja Warszawsko-Praska
Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
22 lipca 2016 roku

Wielebni Księża,
Drodzy Diecezjanie,

Ze względu na trwające Dni w Diecezjach, przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, aby ułatwić organizację programu pobytu grup w parafiach oraz pobyt młodzieży w rodzinach, wiernym i przebywającym na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej Gościom, na piątek, 22 lipca 2016 roku, udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Korzystający z dyspensy są zobowiązani, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

/-/ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Joanna Solak 19.07.2016 o 11.05, akt. 24.07.2016 o 18.35