Diecezja Warszawsko-Praska
Kiedy Wigilia Paschalna?

KONGREGACJA KULTU BOŻEGO

LIST OGÓLNY O PRZYGOTOWANIU I OBCHODZENIU
ŚWIAT PASCHALNYCH

Wstęp

1. Obrzędy uroczystości paschalnej i całego Wielkiego Tygodnia, odnowione najpierw przez Piusa XII w latach 1951 i 1955, zostały przyjęte z radością przez wszystkie Kościoły obrządku rzymskiego1 Sobór Watykański II, zwłaszcza w swojej Konstytucji o świętej Liturgii bardziej wydobył na światło paschalne misterium Chrystusa i przypomniał, że z tego misterium czerpią swą moc wszystkie sakramenty i sakramentalia2.

2. Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia Pańskiego, który ma zawsze charakter paschalny, tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego3, do którego przygotowujemy się w Okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu pięćdziesięciu dni.

3. W wielu regionach chrześcijańskiego świata wierni razem z pasterzami bardzo sobie cenią te obrzędy i licznie w nich uczestniczą z prawdziwym duchowym pożytkiem.

W niektórych jednak okolicach gorąca pobożność, z jaką początkowo została przyjęta odnowa Wigilii paschalnej, z upływem czasu zaczęła się oziębiać. W niektórych miejscowościach do tego stopnia nieznana jest sama istota Wigilii, że jej odprawianie traktuje się jedynie jak Mszę wieczorną, w ten sam sposób i w tym samym czasie, w jakim zwykło się sprawować Mszę niedzielną w poprzedzający ją sobotni wieczór.

4. Gdzie indziej nie zachowuje się odpowiedniej pory sprawowania obrzędów świętego Triduum. Ponieważ zaś różne nabożeństwa nierzadko odbywają się w dogodniejszych godzinach, wierni chętniej w n ich uczestniczą niż w obrzędach liturgicznych.

Trudności te wynikają bez wątpienia szczególnie z niedostatecznej u duchowieństwa i wiernych znajomości paschalnego misterium, jako ośrodka roku liturgicznego i chrześcijańskiego życia4. [...]

http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/listoosp/wstep.htm

VII. NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

a) Wigilia paschalna w noc świętą

77. Zgodnie z bardzo dawna tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana79. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętnia świętą noc zmartwychwstania Pana, jest jakby "matką wszystkich świętych wigilii"80. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia81.

1. Co oznacza nocna pora Wigilii Paschalnej

78. "Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli"82. Zasada ta misi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której zwykło się antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie83.

Przytaczane przez niektórych powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. publiczne niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku nocy Narodzenie Pańskiego lub innego rodzaju zgromadzeń.

79. Wigilia paschalna, w którą Żydzi przez całą noc czuwają, oczekując przyjścia Pana mającego ich wybawić z niewoli faraona, była przez nich obchodzona jako doroczna pamiątka. Była ona figurą prawdziwej Paschy Chrystusa, a więc nocy prawdziwego wyzwolenia, w którą "Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani"84.

80. Od początku Kościół, zwłaszcza podczas nocy Wigilii, obchodził doroczna Paschę, która jest uroczystością nad uroczystościami. Albowiem Zmartwychwstanie Chrystusa jest umocnieniem naszej wiary i nadziei; przez Chrzest i Bierzmowanie już zostaliśmy wczepieni w paschalne misterium Chrystusa, umarliśmy, zostaliśmy pogrzebani i wskrzeszeni razem z Nim i z nim też będziemy królować85. Wigilia jest również oczekiwaniem na przyjście Pana86.

http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/listoosp/7.htm

Zmierzch

Kiedy tylko Słońce całkowicie znika za horyzontem, niebo nie staje się od razu ciemne, ale jeszcze przez jakiś czas jest na tyle widno, że można przeczytać gazetę. Ten czas określamy jako zmierzch. W Europie Środkowej, czyli mniej więcej na 50 stopniu szerokości geograficznej północnej, zmierzch trwa tak długo, aż Słońce znajdzie się około 6 stopni poniżej horyzontu, co odpowiada około 30-40 minutom. Ten okres nazywa się zmierzchem cywilnym. Gdy Słońce zejdzie niżej do 12 stopni, mówimy, że trwa zmierzch nautyczny, czyli żeglarski, a gdy znajdzie się o 18 stopni poniżej horyzontu, określamy to jako zmierzch astronomiczny.

http://www.pogoda.xo.pl/zmierzch.php

Przykłady:

2000 wielkanoc 22/23 kwietnia (czas letni)
zachód słońca 19:58
zmierzch cywilny 20:36

2003 wielkanoc 20 kwietnia (czas letni)
zachód słońca 19:52
zmierzch cywilny 20:25

2004 wielkanoc 10/11 kwietnia (czas letni)
zachód słońca 19:37
zmierzch cywilny 6° 20:15
zmierzch naturalny 12° 20:55
zmierzch astronomiczny 18° 21:32

Zachęcamy do zapoznania się z całym Listem Ogólnym Kongregacji Kultu Bożego "O przygotowaniu i obchodzeniu Świat Paschalnych”: http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/listoosp/wstep.htm

Dod. Ks. Arkadiusz Rakoczy 29.03.2004 o 1.43