Diecezja Warszawsko-Praska
Wieczór uwielbienia w Gliniance (relacja video)
26 maja 2016 roku

Scenariusz Koncertu Uwielbienia

powitania, zapowiedź wydarzenia
pantomima ewangelizacyjna w wykonaniu SNE Otwock
świadectwo: Arcybiskup Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-Praski
Kumran
świadectwo: p. Patrycja Hurlak
Kumran
Procesja z Jezusem Eucharystycznym – śpiew Kumran i prowadzenie śpiewu w czasie uwielbienia i błogosławieństwa
Uwielbienie, modlitwa animowana przez księdza Waldemara
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zebranych na placu
błogosławieństwo ze sceny i powrót do kościoła
błogosławieństwo chleba i rozdanie zebranym
Dariusz Kowalski: wiersze dla Mam
pieśń maryjna
wypuszczenie balonów
rozdanie obrazków z Matką Bożą
świadectwo ks. Waldka
Kumran
Maleo Reggae Rockers
zakończenie Koncertu
Dod. Joanna Solak 19.05.2016 o 10.35, akt. 31.05.2016 o 9.00