diecezja.waw.pl/4742Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Taca na rzecz pomocy Ukrainie
24 kwietnia 2016 roku

Ojciec Święty w związku ze szczególnie trudną sytuacją, w jakiej znajduje się społeczeństwo na Ukrainie, uznał za stosowne zwrócić uwagę wiernych na tragiczne konsekwencje konfliktu, który – przez wielu zapomniany – wciąż trwa. Dlatego podczas Regina Caeli  w niedzielę 3 kwietnia ogłosił nadzwyczajną inicjatywę o charakterze humanitarnym w formie tacy zbieranej w niedzielę 24 kwietnia br. we wszystkich kościołach Europy.

Pozyskane w ten sposób środki zostaną dołączone do sumy przeznaczonej na ten cel przez Jego Świątobliwość jako znak jego osobistego udziału i zostaną wykorzystane na rzecz mieszkańców regionów dotkniętych konfliktem oraz osób wysiedlonych. Stolica Apostolska przygotowuje konkretne projekty ukierunkowane na zaradzenie najpilniejszym potrzebom humanitarnym. Będą one oceniane  in loco przez specjalną komisję, podczas gdy Papieska Rada „Cor unum” zaopiniuje i zaakceptuje techniczne zarządzanie funduszami.

Taca zebrana w najbliższą niedzielę, 24 kwietnia jest przeznaczona na rzecz pomocy dla Ukrainy.
Zebrane ofiary mają zostać jak najszybciej przekazane
do pierwszej sekcji Sekretariatu Stanu za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej.

Wpłat należy dokonywać na numer konta 16 1240 1037 1111 0010 6750 5086
tytułem przelewu „Pomoc humanitarna dla Ukrainy”,
posiadacz rachunku:
Nuncjatura Apostolska w Polsce, al. Szucha 12, 00-582 Warszawa

Dokument został dodany dnia 20.04.2016 o 13.34, ostatnio aktualizowany 21.04.2016 o 12.43