Diecezja Warszawsko-Praska
Warsztaty wokalno-aktorskie dla młodych
Parafia MB z Lourdes, Wileńska 69, 13 marca

Parafia Matki Bożej z Lourdes zaprasza na warsztaty wokalno-aktorskie dla młodych, które poprowadzi aktor i śpiewak Adam Kuliś.

Dod. Magdalena Kowalewska 7.03.2016 o 15.58