Diecezja Warszawsko-Praska
Cykl spotkań z medioznawcami „Człowiek w medialnym labiryncie”
Parafia NMP Matki Pięknej Miłości, Warszawa-Tarchomin

Parafia NMP Matki Pięknej Miłości zaprasza na comiesięczny cykl spotkań z medioznawcami "Człowiek w medialnym labiryncie", które odbywają się w Domu Parafialnym. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce w czwartek, 25 lutego o godz. 19.00. O współczesnym rynku medialnym w Polsce opowie ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Adamski.

Edukacja Medialna w parafii

Odpowiadając na liczne postulaty wyrażane przez kolejnych papieży - od Piusa XI do Franciszka - oraz świadomi przemożnego wpływu środków społecznego przekazu na niemal wszystkie dziedziny ludzkiej egzystencji, pragniemy zaproponować stałe spotkania - w cyklu miesięcznym - poświęcone problematyce mass mediów i komunikacji społecznej. Ich celem będzie głębsze poznanie rozmaitych aspektów oraz istoty poszczególnych rodzajów przekazów medialnych. W spotkaniach mających charakter warsztatowy uczestniczyć będą zarówno medioznawcy, jak i dziennikarze.

Edukacja medialna? Program spotkań 2015/2016

g. 19.00

  • 24 IX 2015 - Mass media: dzieje, funkcje, zadania. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki
  • 22 X 2015 - Ewolucja katolickiej doktryny medialnej: od cenzury do odpowiedzialności. dr hab. Piotr Drzewiecki.
  • 26 XI 2015 - Tajemnice komunikacji niewerbalnej - mgr Magdalena Butkiewicz
  • 17 XII 2015 - Techniki manipulacji medialnej. dr Tomasz Płonkowski
  • 28 I 2016 - Media: lustro rzeczywistości czy krzywe zwierciadło dr Anna Pycka
  • 25 II 2016 - Współczesny rynek medialny w Polsce. ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Adamski
  • 17 III 2016 - Mechanizmy propagandy medialnej. dr hab. Urszula Jarecka
  • 28 IV 2016 - Prawda w mediach, a cenzura dawniej i dziś. ks. dr Henryk Zieliński, Idziemy
  • 19 V 2016 - Media w rodzinie; obraz miłości, małżeństwa i rodziny w mediach. dr Edyta Jarosz-Mackiewicz
  • 16 VI 2016 - Wizerunek medialny wiary, kapłanów i Kościoła. ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Adamski
Dod. Magdalena Kowalewska 23.02.2016 o 11.35, akt. 23.02.2016 o 11.48