Diecezja Warszawsko-Praska
Zmiany w ubezpieczeniu duchownych
Obowiązują od 1 kwietnia

Przewielebni Księża Proboszczowie i Rektorzy Kaplic
Diecezji Warszawsko-Praskiej

W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informujemy W. Księży, że z dniem 1 kwietnia wchodzą następujące zmiany:

1. Duchowni, którzy dotychczas ubezpieczali się z kodem 10 11 00 (opłacający składkę od podstawy minimalnej oraz od zadeklarowanej nadwyżki) powinni z tym dniem wyrejestrować się (formularz ZUS ZWUA) i zarejestrować na nowo (formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA) z kodem 10 10 00 lub 10 20 00 (misjonarze). Ci, którzy nadal deklarują kwotę wyższą niż minimalna powinni dodatkowo wpisać kod 10 12 00 (nie wykazywany w dokumentach zgłoszeniowych). Wówczas wypełnia się dwie deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA oraz dwa raporty imienne ZUS RCA lub ZUS RZA o oddzielnej numeracji (jedna od minimalnej podstawy, druga od nadwyżki). Składki od ubezpieczeń dobrowolnych płacimy w 100% sami.

2. Podstawą wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne duchownych jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, aktualnie 824 zł.

3. Księża winni opłacać następujące świadczenia w zależności od sytuacji:

a) zatrudnieni z katechezie (jeśli dochód przekracza 824 zł) płacą tylko składkę ne ubezpieczenie zdrowotne od minimalnej podstawy;

b) pracujący w duszpasterstwie (dochód przekracza 824 zł) – płacą 20% składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, reszte pokrywa Fundusz Kościelny;

c) pracujący w duszpasterstwie (dochód nie przekracza 824 zł) – płacą 20% składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe tylko od różnicy powstałej po odjęciu przychodów od sumy 824 zł;

d) renciści płacący podatek zryczałtowany dla duchownych – tylko składkę ne ubezpieczenie zdrowotne od minimalnej podstawy;

e) emeryci – zwolnieni z wszelkich opłat na rzecz ZUS;

f) misjonarze – zwolnieni z wszelkich opłat na rzecz ZUS (wszystko pokrywa Fundusz Kościelny);

g) pracownicy zatrudnieni na etatach w instytucjach kościelnych – składki płaci pracodawca;

h) księża bez przydziału – płacą 20% składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe (jeśli mają orzeczenie o rencie, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci Fundusz Kościelny;

Zasada jest bardzo przejrzysta: jeśli dany ksiądz płaci zryczałtowany podatek dla duchownych, to obowiązują go też ubezpieczenia właściwe dla duchownych.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu
Kanclerz Kurii
Ks. Romuald Kamiński

Dod. Ks. Wojciech Lipka 27.03.2004 o 9.32