Diecezja Warszawsko-Praska
1 procent podatku dla Caritas DW-P

Od początku stycznia do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych. Jak co roku, podatnicy mają możliwość zadysponowania 1% podatku i przekazania go dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej prowadzi blisko 40 placówek:

Medyczne – przychodnie Narodowego Funduszu Zdrowia, długoterminową opiekę medyczną w tym w fazie terminalnej, hospicja domowe oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Socjalne – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Dom Samotnej Matki, Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Centrum Charytatywno – Opiekuńcze, Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Specjalnej Troski oraz jadłodajnię dla bezdomnych i potrzebujących.

Wychowawcze – świetlice środowiskowe w Otwocku, kilka w Warszawie i Legionowie oraz Saskie Centrum Rodziny i Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt.

Inne – Punkty wydawania odzieży, Ośrodek Charytatywno – Opiekuńczy w Słupnie oraz “Pierogarnię u Aniołów”.

W kolejnym roku służby najbardziej potrzebującym, zwracamy się ponownie z gorącą prośbą o przekazanie 1% na realizowane przez nas dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych oraz promowanie w swoim środowisku tej inicjatywy.

Podejmując trud przekazania 1% podatku na rzecz Caritas, przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebującym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar przemocy i najuboższych.

Dzięki akcji 1% Caritas DWP, co roku, wysyła dzieci na kolonie letnie, pomaga w dożywianiu dzieci w świetlicach Caritas, niesie pomoc potrzebującym i wyposaża wypożyczalnie medyczne w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Sam sposób przekazania 1% jest taki sam, jak w roku ubiegłym: na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać: nr KRS Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej (0000223182) oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1% należnego podatku).

źródło: http://cdwp.caritas.pl/

Dod. Magdalena Kowalewska 28.01.2016 o 19.13, akt. 13.02.2016 o 17.41
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.