Diecezja Warszawsko-Praska
Rozporządzenie Biskupa Warszawsko-Praskiego
Zbiórka do puszek – 14 lutego 2016 roku

W związku z obchodami Światowego Dnia Chorego zarządzam przeprowadzenie zbiórki do puszek Caritas na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

Zbiórkę należy przeprowadzić we wszystkich Parafiach Diecezji Warszawsko Praskiej, po Mszach Świętych, w niedzielę, 14 lutego 2016 roku.

Zapowiedź tej inicjatywy należy umieścić w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę poprzedzającą, 7 lutego br.

Zebrane środki należy jak najszybciej przekazać do Wydziału Finansowego Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej.

Podobne zbiórki będą miały miejsce również w latach następnych, w pierwszą niedzielę po obchodach Światowego Dnia Chorego.

/-/ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Joanna Solak 28.01.2016 o 11.06