Diecezja Warszawsko-Praska
Inauguracja Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary
26 stycznia, Parafia MB Częstochowskiej, Zielonka

Jeszcze w styczniu br rozpocznie swoją działalność Warszawsko-Praska Akademia Wiary Uniwersytetu Otwartego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Uroczysta inauguracja z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera oraz władz Uczelni odbędzie się we wtorek 26 stycznia o godz. 18.00 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce.

Po uroczystej Mszy Świętej słuchacze Akademii otrzymają indeksy oraz złożą ślubowanie. Wykład inauguracyjny „Co to znaczy być człowiekiem wierzącym” wygłosi jeden z najwybitniejszych teologów polskich o. prof. Jacek Salij OP.

Nie jest to pierwsza inicjatywa Uniwersytetu Otwartego UKSW realizowana wspólnie z Diecezją Warszawsko-Praską. W roku akademickim 2012/13 w ramach Roku Wiary zorganizowano wspólnie z Wydziałem Duszpasterskim DW-P cykl wykładów otwartych poświęconych zagadnieniom wiary chrześcijańskiej.

Warszawsko-Praska Akademii Wiary, która rozpoczyna swoją działalność w Zielonce na mocy porozumienia między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowanym przez dra Kazimierza Szałatę i proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce ks. prał. Kazimierzem Setą jest propozycją pogłębiania i poszerzania naszej wiedzy z zakresu teologii, mistyki, prawa kanonicznego, nauki społecznej kościoła oraz pokrewnych dziedzin.

W ramach Akademii przewidziany jest cykl wykładów otwartych znanych profesorów UKSW i innych ośrodków myśli teologicznej i społecznej. Oprócz stałych wykładów w Zielonce przewidzenie są podobne spotkania w innych parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Tegoroczne spotkania mają charakter otwarty. Ci słuchacze, którzy chcą otrzymać indeksy oraz końcowe dyplomy powinni złożyć stosowną deklarację, którą można pobrać w formie załącznika.

W ramach kierowanego przez dra Kazimierza Szałatę Uniwersytetu Otwartego UKSW powołano dotychczas: Akademię Cnót Obywatelskich, Akademię Formacji Chrześcijańskiej, Płońską Akademię ABC Chrześcijaństwa, Akademię Colloquia Gostiniensia, Żoliborską Akademię Rodziny, Akademię Dialogu Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Szkołę Katedralną w Łucku na Wołyniu.

Zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy religijnej poprzez udział w wykładach bądź organizacją spotkań na terenie parafii w Diecezji Warszawsko-Praskiej prosimy o kontakt z sekretariatem Uniwersytetu Otwartego UKSW mailowo: uo@uksw.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 22 561 90 07. Sekretariat mieści się w kampusie uniwersyteckim przy ul. Dewajtis 5.

Zapraszamy do współpracy.

Najbliższe wykłady:

18 lutego - Chrześcijanin wobec wyzwań liberalizmu, ks. prof. Henryk Skorowski SDB

Dod. Joanna Solak 22.01.2016 o 10.44, akt. 16.02.2016 o 11.04