Diecezja Warszawsko-Praska
Zawodnicy Rajdu Dakar praskim dzieciom
Caritas DWP

Zawodnicy Orlen Team: Jacek Czachor i Marek Dąbrowski – uczestnicy „Rajdu Dakar” – obejmują opieką dzieci korzystające ze wsparcia w ramach „Programu Skrzydła” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Program Skrzydła jest akcją pomocową, polegającą na wsparciu finansowym dzieci w wieku szkolnym z ubogich rodzin. Pieniądze, które otrzymują dzieci mają za zadanie poprawienie ich warunków życia. Mamy dwa rodzaje wsparcia, pierwszy „skrzydła na co dzień” na zaspokojenie potrzeb podstawowych, takich jak: dofinansowanie wyżywienia, zakup ubrania, wyprawki szkolnej i drugi „skrzydła na przyszłość”, na pokrycie kosztów potrzeb wyższego rzędu: opłaty zajęć dydaktycznych, wyjazdów szkolnych, biletów do kina, teatru, zakup sprzętu komputerowego. Nierzadko pieniądze te pomagają rodzicom kupić lekarstwa, bo często nasze dzieci mają orzeczenia o niepełnosprawności bo są przewlekle chore.

W tę szczytną akcję włączają się pochodzący z warszawskiej Pragi zawodnicy Orlen Team – Jacek Czachor i Marek Dąbrowski.

W akcję zaangażowali się również: Dzielnica Praga Północ, Bank PEKAO PB oraz Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej, którego dyrektor ks. Marcin Iżycki jest kapelanem polskich sportowców uczestniczących w „Rajdzie Dakar 2016”.

Orlen Team przygarnia pod swe „Skrzydła”, a zarazem dodaje skrzydeł, aby młodzi mogli uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania.

KONTO “Skrzydła” PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Dod. Magdalena Kowalewska 18.12.2015 o 15.17, akt. 18.12.2015 o 16.22