Diecezja Warszawsko-Praska
Gala Wolontariatu. Video
Centrum Promocji Kultury, 4 grudnia 2015

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej „Wolontariat łączy pokolenia”, podczas której wręczono nagrody „Skrzydła Anioła” oraz uhonorowano wyróżnieniami najlepszych wolontariuszy działających z ramienia praskiej Caritas. Gala odbyła się w Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej.

Kapituła Konkursowa w składzie:

- Renata Staruch, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Warszawa-Wawer, Przewodnicząca Kapituły

- Ksiądz Marek Dec, Wicedyrektor Caritas Polska

- Ksiądz Kanonik Dariusz Szczepaniuk, Kanclerz Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej

- Ksiądz Grzegorz Walkiewicz, Dyrektor Radia Warszawa

wyróżniła i uhonorowała najbardziej zaangażowanych wolontariuszy.

Galę prowadziła Ewa Pietrzak, dziennikarka Radia Warszawa. Gwiazdą wieczoru był Marcin Styczeń.

Nagrody laureatom i nominowanym wręczył Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC.

Kategoria: Juniorzy do 54 roku życia

„Skrzydła Anioła” – Pani Ewa Olszewska

„Kiedy pomagamy innym – pomagamy sobie, stajemy się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka”.

Wyróżnienia:

– Justyna Kieryk

„Wolontariat dla mnie-to droga do poznania siebie, to doskonała szkoła otwierania się na innych, na miłość do drugiego człowieka”

– Wiktoria Mieszkowska

„Ma potrzebę robienia czegoś, co ma sens, a poznanie innych – ma sens”

– Pani Beata Herman „Otwarte serce, wielkie poświęcenie i zaangażowanie na rzecz pomocy bliźniemu”

Nominowani:

– Pani Ewa Olszewska

– Justyna Kieryk

– Wiktoria Mieszkowska

– Pani Beata Herman

– Katarzyna Godlewska

„Za cichą i pokorną służbę na rzecz potrzebujących”

Kategiria: Seniorzy od 55+ r.ż.

„Skrzydła Anioła” – Waldemar Cieślik

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwać i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”

Wyróżnienia:

– Mirosława Sobieraj + medal jubileuszowy

”Za długoletnią służbę w Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie”

– Marianna Wojda + medal jubileuszowy

”Za długoletnią, ofiarną służbę na rzecz ubogich w Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie”

– Krystyna Dziczek + medal jubileuszowy

”Za długoletnią, pełną poświęcenia służbę bliźnim w Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie”

Nominowani:

– Mirosława Sobieraj

– Marianna Wojda

– Krystyna Dziczek

– Waldemar Cieślik

– Małgorzata Rosińska

”Ważny jest rodzaj pomocy, który się oferuje, ale jeszcze ważniejsze jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”

– Stanisława Winiarek

Kategoria: Szkolne Koło Caritas

„Skrzydła Anioła” – Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. Księżnej .Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

„Za całoroczne zaangażowanie w działania dla dobra potrzebujących oraz niesienie świadectwa chrześcijańskiej miłości”

Wyróżnienia:

– Aleksandra Głębocka

„„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”

-Julia Szeremeta

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”

– Julia Sokołowska

„Za szczególne zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku”

– Agnieszka Jurkiewicz

„Za szczególne zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku”

Nominowani:

– Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. Księżnej .Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

– Aleksandra Głębocka

– Julia Szeremeta

– Julia Sokołowska

– Agnieszka Jurkiewicz

– Anna Baka

„Za serce okazywane potrzebującym oraz zaangażowanie w działalność szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku

– Karolina Tomaszewska

„Za bezinteresowną pomoc, życzliwość, uśmiech na twarzy i postawę godną naśladowania w każdej sytuacji”

– Paulina Wojciechowska

„Podziękowanie za wspaniałą pracę w Szkolnym Kole Caritas oraz niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym”

– Mariola Wojewoda

„Za szczególne zaangażowanie w działalność szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku poprzez promowanie idei wolontariatu”

– Aleksandra Filipiec

„Za zaangażowanie w pracy na rzecz wolontariatu”

– Aleksandra Rydzewska

„W uznaniu za wrażliwość i zaangażowanie w pomoc na rzecz misji”

-Kinga Zgódka

„Za wolontariat i ogromne zaangażowanie w codzienne życie ludzi potrzebujących”

– Mateusz Wilkowski

„Za wzorową i ofiarną postawę w wolontariacie Szkolnego Koła Caritas”

– Michał Pasek

„Za twórcze zaangażowanie w prace charytatywne na rzecz ubogich”

– Arkadiusz Skłudzki

„Za wzorową postawę pełną wrażliwości, zrozumienia oraz za zaangażowanie w niesienie pomocy ludziom potrzebującym”

– Igor Grzeszczuk

„Za systematyczną pracę w SKC i radość niesienia pomocy potrzebującym”

– Jakub Górski

„Za zaangażowanie w prace charytatywne na rzecz chorych, ubogich i misji”

Kategoria: Parafialny Zespół Caritas

„Skrzydła Anioła” – PZC przy Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi

„Za działalność na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin wielodzietnych, osób samotnych, za dar z serca płynący”

Parafialny Klub Seniora przy Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi

„Ludzie starzy mogą stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie” Jan Paweł II

– Jadwiga Kopeć

– Felicja Tkaczyk

– Maria Żelaźniewicz

– Barbara Gołębiowska

– Julia Stanek

– Irena Lange

– Stanisława Dąbrowska

– Jadwiga Gromek

– Leokadia Szeląg

– Elżbieta Ratajczak

– Teresa Perguł

– Barbara Stańczyk

– Jadwiga Zaremba

– Barbara Paudyna

– Krystyna Zimnicka

– Barbara Marzec

– Józef Marzec

– Stefania Zajączkowska

– Czesława Kmieć

– Ks. Prałat Krzysztof Ukleja (opiekun duchowy seniorów)

– Ks. Tadeusz Jabłecki

Wyróżnienia:

– PZC przy Parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie (6osób)

Izabella Pszczółka

Leszek Stępniak

Tadeusz Radziszewski

Cecylia i Bogdan Kucharscy

Kazimierz i Janina Kowalczyk

„Skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia”

Nominowani:

– Parafialny Klub Seniora przy Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi

(razem z PZC wychodzą) + PZC przy Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi

– PZC przy Parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie

Kategoria: Indywidualny – w placówce

„Skrzydła Anioła” – Ks. Jan Józefczyk „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”

Wyróżnienia:

– Grażyna Staniec

„Kiedy pomagamy innym – pomagamy sobie, stajemy się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka”

– Siostra Salezja Gierałtowska

„Za ofiarną pracę z dziećmi i młodzieżą oraz zaangażowanie w działalność na rzecz misji, chorych, ubogich oraz świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia”

– Krystyna Czerwińska

„Za cichą i pokorną służbę na rzecz potrzebujących”

Nominowani:

Ks. Jan Józefczyk

– Grażyna Staniec

– Siostra Salezja Gierałtowska

– Krystyna Czerwińska

– Weronika Tobiasz

„Za szczególne zaangażowanie w pracę charytatywną na rzecz potrzebujących wsparcia i miłości”

– Martyna Kopecka

„Za szczególne zaangażowanie w pracę charytatywną w ramach Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku”

– Zuzanna Wiśniewska

„Za szczególne zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku oraz niesienie pomocy potrzebującym opieki, miłości i wsparcia”

Nagroda specjalna Dyrektora

– Ks Piotr Śliwka nominowany przez Prezes PZC w Józefowie koło Legionowa

– Zespół Szkół w Żakowie

– Agnieszka i Mariusz Morawińscy

źródło: http://cdwp.caritas.pl/v-gala-wolontariatu-nagrody-rozdane/

Galeria zdjęć
Dod. Magdalena Kowalewska 9.12.2015 o 13.37, akt. 9.12.2015 o 13.38