Diecezja Warszawsko-Praska
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Włącz się do akcji!
XXII edycja

Tradycyjnie, wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu, rozpocznie się inauguracja ogólnopolskiej kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej zaprasza do włączenia się w to dzieło poprzez nabywanie świec, które zapłoną na polskich stołach.

Od roku 1993, kiedy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ruszyło po raz pierwszy, dochód uzyskiwany ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc najmłodszym: dzieciom cierpiącym z powodu ubóstwa, niedożywienia, choroby, przemocy, bezrobocia rodziców czy w końcu braku miłości. W roku 2000 natomiast akcja nabrała również charakteru ekumenicznego, gdyż do jej organizacji włączył się Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

„Głodni Miłosierdzia” to hasło tegorocznego Wilijnego Dzieła Pomocy Dziecom.

Świeca, stawiana na wigilijnym stole, jest symbolem pamięci o naszych bliźnich, potrzebujących opieki i uwagi. Środki uzyskane ze sprzedaży świec są dzielone na potrzeby statutowe Caritas. Dlatego każda rodzina czy indywidualna osoba nabywająca świece ma pewność, że ofiara, którą przy tej okazji składa, zostanie przeznaczona na pomoc najbardziej potrzebującym w swojej parafii i diecezji. Jest to zatem dodatkowa okazja do wsparcia dzieła charytatywnego przez tych, którym obowiązki wynikające z wykonywania zawodu, opieki nad rodziną i domem nie pozwalają na osobiste zaangażowanie się w pomoc potrzebującym we własnej wspólnocie parafialnej.

Dzięki funduszom zebranym podczas świątecznej akcji, możliwe będzie funkcjonowanie czterdziestu placówek Caritas na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej, między innymi w Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Legionowie, Zielonce, Radzyminie, Wołominie, Józefowie, Rembertowie i w samej Warszawie.

W czasie trwania akcji pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. Zakupując świecę, pomagamy najbardziej potrzebującym.

Dostępne wzory świec, które można nabyć w Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa

od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 – 15.00.

wzory świec na stronie Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej

Dod. Magdalena Kowalewska 20.11.2015 o 16.00, akt. 14.12.2015 o 13.31