DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Śp. s. Zofia Alina Chomiuk
Pogrzeb 8 października 2015 roku w Katedrze Warszawsko-Praskiej

W niedzielę, 4 października 2015 roku, w godzinach porannych
zmarła w wieku 75 lat, przeżywszy 61 lat w powołaniu zakonnym

Śp.
s. Zofia Alina Chomiuk (loretanka)

Przełożona Domu Sióstr w Warszawie-Rembertowie,
wieloletnia Przełożona Generalna Zgromadzenia,
która w znacznej mierze przyczyniła się do beatyfikacji
bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, Założyciela Zgromadzenia.

Obrzędy pogrzebowe śp. s. Zofii Aliny Chomiuk będą przebiegały wg następującego porządku:

  • we środę, 7 października 2015 roku o godz. 9:00 odprawiona zostanie Msza Święta żałobna w Domu Zgromadzenia w Warszawie Rembertowie (ul. Żeligowskiego 16/20)
  • we czwartek, 8 października 2015 roku odbędą się uroczystości pogrzebowe w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana (ul. Floriańska 3): o godz. 10:00 modlitwa brewiarzowa i różaniec, o godz. 11:00 Msza Święta pogrzebowa
  • po Mszy Świętej przewiezienie i złożenie Ciała do grobu na cmentarzu własnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Loretto k. Wyszkowa.

Panie Jezu, okaż s. Zofii swoje Miłosierdzie!

Siostra Maria Zofia Alina Chomiuk loretanka urodziła się dn. 14 grudnia 1939 r. w Wandopolu k. Konstantynowa w powiecie Biała Podlaska. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w wieku 16 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej dn. 31 maja 1954 r. Pierwszą profesję złożyła dn. 2 lutego 1961 r., a śluby wieczyste 2 lutego 1967 r. w Domu głównym Zgromadzenia w Warszawie na Pradze.

Przez wiele lat pełniła obowiązki przełożeńskie. Czterokrotnie podejmowała zadania przełożonej domów zakonnych: w latach 70. w Domu głównym w Warszawie na Pradze, tymczasowo w Krynicy, od roku 2003 w nowopowstającej placówce w Drohiczynie, a od 2014 w domu wydawniczym w Warszawie Rembertowie.

Trzykrotnie była wybierana przez Kapituły Zgromadzenia na Przełożoną Generalną: w latach 1981-1993 – dwie kadencje i następnie w okresie 2005-2011 – trzecia kadencja. W latach 1984-1993 r. (łącznie przez 3 kadencje) była członkinią Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

W okresie 1975-1981 była asystentką generalną Zgromadzenia. W latach 60. i 70. podejmowała zadanie wychowawczyni postulatu i referentki powołaniowej. W okresie pracy w diecezji drohiczyńskiej (2003-2005) została mianowana referentką diecezjalną ds. żeńskich zgromadzeń zakonnych.

W znacznej mierze przyczyniła się do szerzenia kultu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i prowadziła prace przygotowawcze do procesu beatyfikacyjnego, począwszy od etapu diecezjalnego aż do beatyfikacji będąc wydelegowaną przez Zgromadzenie do zebrania materiałów do „Positio” o Słudze Bożym. Siostry Loretanki zawdzięczają jej opracowanie historii pierwszego etapu rozwoju Zgromadzenia oraz przygotowanie inwentaryzacji Archiwum Zgromadzenia oraz Archiwum Założyciela. W celu popularyzacji postaci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i Zgromadzenia Sióstr Loretanek, s. Zofia napisała liczne prace, artykuły i publikacje książkowe, wśród nich m.in.: Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski w służbie ubogim i potrzebującym, Warszawa 2005, Całym życiem dziękować, Warszawa 2005, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w pierwszym etapie rozwoju, Warszawa 1987, Sanktuarium w polskim Loretto, Warszawa 2002, Błogosławiony Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931 Założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, Warszawa-Rembertów 2011, Błogosławiony Ksiądz Ignacy Kłopotowski Czciciel Matki Bożej Częstochowskiej, Warszawa-Rembertów 2011.

Siostra M. Zofia Chomiuk zmarła dn. 4 października 2015 r. w domu Zgromadzenia w Warszawie-Rembertowie, po krótkiej chorobie nowotworowej, przeżywszy 75 lat życia, w tym 61 w powołaniu zakonnym.

Niech Miłosierny Pan przyjmie i nagrodzi trudy jej życia!

U.I.O.G.D.
„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”.

Dod. Joanna Solak 5.10.2015 o 14.09, akt. 7.10.2015 o 15.49