Diecezja Warszawsko-Praska
List Abp. Henryka Hosera SAC na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
20 września 2015 roku

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie,

Prawie pół wieku temu, bo w 1967 roku, błogosławiony Papież Paweł VI spełniając postanowienie Soboru Watykańskiego II, zainaugurował obchody Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Po raz 49. dzień ten przypada w niedzielę 20 września. Jak ważny jest ten dzień świadczą coroczne orędzia papieskie kolejnych Papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka.

Kościół od samego początku był medialny: głosi przecież i przekazuje światu Dobrą Nowinę o Zbawieniu wszystkimi dostępnymi środkami, słowem mówionym, pisanym także obrazem. Środki te nie zastępują przekazu bezpośredniego od osoby do osoby dlatego, że jest to sposób najważniejszy. Ale przedłużają one głoszenie bezpośrednie, docierając dalej i szybciej. Wynalezienie druku, radia, telewizji i wreszcie Internetu, spotęgowało oddziaływanie środków przekazu aż do sytuacji obecnej kiedy to one kształtują ludzką świadomość, decydują o wyborach życiowych i politycznych, stając się dominującą władzą. Media są bronią obosieczną: są dobre i złe, jedne budują, inne rujnują, jedne kształtują, inne deformują. Stawiają odbiorcę przed nie zawsze łatwym wyborem rozpoznania wartości i intencji środków przekazu i stających za nimi nadawców. Od odbiorcy wymagają mądrości, inteligencji i dobrego rozeznania.

Św. Jan Paweł II w ostatnim swoim orędziu na rok 2005 uświadamia, że „Nowoczesne technologie stwarzają niespotykane dotąd możliwości, by czynić dobro, głosić prawdę o naszym zbawieniu w Jezusie Chrystusie i szerzyć zgodę oraz pojednanie. Jeśli się ich jednak używa w sposób nieodpowiedni, mogą spowodować nieobliczalne straty, zrodzić nieporozumienia, uprzedzenia czy wręcz konflikty”. Odnosi ich działanie do sytuacji międzynarodowej, zadziwiającą aktualnością, kiedy pisze: „ogromne możliwości mediów mogą być wykorzystane, by budować pokój i pomosty dialogu między narodami, przerwać błędne koło przemocy, odwetu i nowych agresji, tak bardzo dziś powszechnych. Jak mówią słowa św. Pawła, (…): «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!» (Rz 12, 21)”. Tym Pawłowym wezwaniem kierował się bł. Jerzy Popiełuszko, zapewne wkrótce ogłoszony świętym.

Papież Franciszek w swoim orędziu proponuje tego roku refleksję nad rodziną, jako miejscem spotkania; rodzina jest bowiem pierwszym miejscem, w którym uczymy się porozumiewać. Przywołuje wizytę Maryi u Elżbiety: ich dialog był mową słów i ciała, dźwięku i obrazu. Rodzina jest więc szkołą i modelem przekazu i porozumienia, „jest to wzór wszelkiego przekazu”.

Diecezja Warszawsko-Praska od początku swego istnienia posługiwała się własnymi mediami, zarówno parafialnymi jak i diecezjalnymi. Najstarszym było Radio Miedzeszyn, powstałe w 1990 roku w tamtejszej parafii. Obecnie nadaje ono jako Radio Warszawa 106,2 FM, decyzją pierwszego Ordynariusza Diecezji ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka i cieszy się rosnącą popularnością dzięki doświadczonemu zespołowi i nowoczesnemu wyposażeniu. Siódmego września br. Radio Warszawa otrzymało patronat bł. Ignacego Kłopotowskiego, apostoła książki i prasy, proboszcza dzisiejszej katedry warszawsko-praskiej i dziekana praskiego w okresie międzywojennym.

W roku 2005, mój poprzednik Abp Sławoj Leszek Głódź powołał do istnienia tygodnik „Idziemy” czytany już w całej Polsce redagowany przez znakomitych dziennikarzy, autorów i komentatorów. Był on odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II: „Wstańcie, chodźmy”. W niedzielę 6 września obchodziliśmy 10 rocznicę istnienia tygodnika rzetelnej informacji i mądrej oceny wydarzeń, zjawisk i problemów naszej współczesności.

W kolejną niedzielę, 20 września następuje poświęcenie siedziby i studia nowej internetowej Telewizji Warszawsko Praskiej, mieszczącej się w Domu Słowa Bożego przy ul. Grochowskiej. Jej nazwa „Salve” jest radosnym pozdrowieniem o wielu znaczeniach. Telewizja zwraca się do wszystkich a zwłaszcza do młodego pokolenia, poszukującego swojej drogi życiowej w rodzinie i społeczeństwie. Dzięki internetowi telewizja „Salve” będzie docierała do szerokiej publiczności, gdziekolwiek Internet jest dostępny.

Media diecezjalne mają ogromne znaczenie w perspektywie Nowej Ewangelizacji. Powinny przemawiać jednym głosem prawdy o Bogu i człowieku. Ojciec Święty zachęca do ścisłej współpracy różnych rodzajów mediów w dobie techniki numerycznej, by były interaktywne a więc wzajemnie się wspierające. Ojciec Święty używa słowa „konwergencja”, co oznacza zbieżność środków i celów.

Dobre media, to takie, które są tworzone zarówno przez dziennikarzy jak i czytelników, słuchaczy i widzów. Odbiorcy są nie tylko tymi, którzy korzystają z mediów ale także tymi, którzy je współtworzą. Sobór Watykański II ustanawiając Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu mówi o nim że „każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego” (Inter mirifica, 18).

Drodzy Bracia i Siostry,
Ostatnie swe orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, św. Jan Paweł II pisał 24 stycznia 2005 r., w święto św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, następujące słowa: „będę się modlił, aby pracownicy mediów wnosili swój wkład w burzenie murów nienawiści dzielących nasz świat, murów, które oddalają od siebie ludy i narody, pogłębiając niezrozumienie i nieufność. Niech wykorzystują dostępne sobie środki do umacniania więzów przyjaźni i miłości, które wyraźnie świadczą o narodzinach Królestwa Bożego tu, na ziemi”.

Niech to będzie nasza modlitwa za dobre media, których nam tak potrzeba, by sprawdziły się słowa proroka Izajasza (Iz 53,1), cytowane przez św. Pawła: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” (Rz 10 11).

Przyjmijcie moje pasterskie błogosławieństwo.

+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Do odczytania w niedzielę, 20 września 2015 roku, podczas wszystkich Mszy Świętych

Dod. Joanna Solak 17.09.2015 o 10.47, akt. 19.04.2016 o 8.40