Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat Wydziału Nauki Katolickiej DW-P
Ankieta katechetyczna – do 30 września br.

Wielebni Księża Proboszczowie,
Drodzy Katecheci,

Przypominamy:

I. Każda Parafia do 30 września 2015 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolickiej ankietę katechetyczną (według nowego formularza). Ankieta zawiera informacje o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły, na lekcje religii i na etykę.

Formularz ankiety katechetycznej znajduje się na stronach internetowych lub jako załącznik do niniejszej informacji:

www.diecezja.waw.pl
www.katecheza.floriańska3.pl

II. Ponadto katecheci pracujący w danej szkole winni wypełnić ankietę odnoszącą się do ich szkoły lub przedszkola. W szkole o większej liczbie nauczycieli religii ankietę wypełnia osoba odpowiedzialna za zespół katechetyczny i dostarcza do Wydziału Katechetycznego (można elektronicznie). W ankiecie znajdują się szczegółowe informacje, które wymagają dużej rzetelności i sumienności ze strony przygotowujących. Zbiorcze dane z Diecezji zostaną przekazane do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Katechetycznym.

Formularze będzie można otrzymać w Wydziale Katechetycznym, na stronie internetowej lub jako załącznik do niniejszej informacji:

www.diecezja.waw.pl
www.katecheza.floriańska3.pl

Dod. Joanna Solak 7.09.2015 o 15.03